Raba geotermalne energije v Sloveniji

Geotermalna energija je toplota, ki nastaja v notranjosti Zemlje. Izkoriščamo jo lahko neposredno z zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev oziroma s hlajenjem vročih kamenin. Ločimo visokotemperaturne in nizkotemperaturne geotermalne vire. Geotermalna energija ima veliko prednosti pred drugimi oblikami energije.Slovenija razpolaga z 28 naravnimi izviri in 48 lokacijami z vrtinami. Največji potencial geotermalne energije ima Severovzhodna Slovenija, kjer na globini 4.000 do 5.000 metrov voda doseže temperaturo 170 do 200 stopinj C. V Sloveniji še ni postavljene nobene elektrarne na geotermalno energijo. Možnost za izgradnjo elektrarn na geotermalno energijo moči 10 MWe je bila analizirana v Ljutomeru in okolici Lendave, vendar zaenkrat še brez konkretnejših rezultatov.