ENERGETIKA IN SUROVINE V SLOVENIJI

You need Java enabled to view the crossword applet.

If you do not have Java installed you can obtain it from java.com. If do have Java you may need to check your security settings to make sure that applets are enabled, especially if you are viewing the puzzle from your hard disk. In Windows XP you may be able to enable the applet by clicking on the yellow bar at the top of the window and selecting "Allow blocked content".
Vodoravno

3Največje nahajališče železove rude v Sloveniji. (6,4)
5Eden izmed najstarejših rudnikov živega srebra v Evropi. (6,6)
7Najbolj kakovostna oblika premoga. (8)
9Kraj z najdaljšo tradicijo ogrevanja rastlinjakov z geotermalno energijo v Sloveniji. (5)
11Nahajališče zemeljskega plina v Sloveniji. (9)
12Obnovljiv vir energije. (10)
13Način izrabe geotermalne energije. (8)
Navpično
1Prva javna hidroelektrarna v Sloveniji. (9)
2Kraj, v katerem deluje sistem daljinskega ogrevanja z geotermalno energijo. (7)
4Eden izmed največjih porabnikov energije v svetu. (10)
6Termoelektrarna, ki ima vlogo rezervnega vira električne energije. (10)
8Ena izmed držav iz katere uvažamo nafto in zemeljski plin. (8)
10Kraj v katerem se nahaja Rudniško jezero. (7)