ŽIVLJENJE LJUDI SE SKOZI LETA SPREMINJA. O ŽIVLJENJU IZ PRETEKLOSTI NAM LAHKO PRIPOVEDUJETA BABICA, DEDEK IN ŠE MARSIKDO STAREJŠI, KI GA POZNAŠ.

SPREHODI SE PO VSEBINI IN SPOZNAJ NEKATERE PREDMETE, KI SO JIH UPORABLJALI NEKOČ.