Bronasto dobo je zaznamovala iznajdba brona – zlitine dveh kovin: bakra in kositra, ki je dokončno izpodrinila kamnito orodje in orožje. Iz brona so ljudje izdelovali sekire, srpe, nože, ščite, meče, čelade in celo nakit. Iz nižin so se preselili na vrhove hribov ali njihova pobočja, kjer so gradili prva utrjena naselja – gradišča. Svoja naselja so sprva obdajali z lesenimi ograjami iz brun – palisadami, ki so jih kasneje zamenjala kamnita obzidja. V tem obdobju se pojavi nova dejavnost – menjalna trgovina. Sposobnejši posamezniki so začeli kopičiti svoje bogastvo in s tem pridobivati boljši položaj v družbi. Tako so nastale prve premoženjske in družbene razlike med ljudmi. Proti koncu te dobe se je podnebje otoplilo, kar je prineslo boljše pridelke, torej več hrane za ljudi. Njihovo število se je zato zelo povečalo. Pokojnike so začeli zažigati na grmadah ter njihov pepel spravljati v posebne posode – žare.
Na pomolu ob sotočju Idrijce in Soče so arheologi izkopali ostanke hiše, ki je slonela na petih kolih, štirih vogalnih in enem osrednjem, ki je bil višji od ostalih. Vkopani so bili v zemljo ter utrjeni s kamenjem. Tla so bila dvignjena nad zemljo in narejena iz zloženih desk. Stene so bile narejene iz prepletenega šibja ter ometane z blatom. Stožčasta streha je bila pokrita s slamo. Tako so bili njeni prebivalci varni pred vremenom in poplavami. V hiši so našli ostanke lončene posode. Vse najdbe so stare več kot 3000 let.

Galerija slik

Tolminski muzej

Naselbina iz bronaste dobe na območju Ormoža je imela skoraj enako zasnovo in obseg kot današnje mesto. Na visoki terasi nad reko Dravo so takratni prebivalci zgradili utrjeno naselbino in jo obdali z obrambnimi nasipi in jarki. Zemljo v nasipu so utrdili z lesom. V samem mestu so imeli dve glavni ulici, ki sta se pravokotno križali, tlakovani s z lesenimi oblicami. Lesene hiše so bile na gosto posejane, imele so po dva prostora. Tla so bila kar iz nabite ilovice, stene iz prepletenega šibja ometanega z ilovico, strehe pa iz slame ali ruše. Zunaj hiš so se nahajala številna ognjišča, zbiralniki za vodo in velikanske glinene posode za shranjevanje živil, vkopane v zemljo. Takratni prebivalci so gojili ovce, koze, svinje, konje in govedo. Svoje mrtve so sežigali in pokopavali na pokopališču izven mesta. Na območju naselbine so našli ostanke lončene posode, kamnito orodje, ribiški pribor, živalske kosti in celo otroške igrače: majhne lončene posodice in ropotuljice.

Galerija slik

Muzej Ormož