Konec 5. in začetek 6. stoletja.

Slovani začutijo željo po selitvah. In začne se njihova dolga pot ...

Pa poglejmo, kako se je vse skupaj odvijalo.