Povleńći slike pridelkov v prostor nad kontinente, iz katerih izvirajo.

Amerika

Pravilnost odgovorov:

Evropa, Azija, Afrika

Pravilnost odgovorov: