Ne vojne, ne miru.

Obdobje, ko ni ne miru in ne direktnih spopadov. ZDA in Sovjetska zveza vršita pritisk ena na drugo ter tudi na vse ostale države sveta z uporabo propagandno - ideoloških, ekonomskih, kulturnih in znanstveno tehničnih sredstev.