News

Naša vizija je postati ključni slovenski povezovalec pri zagotavljanju okolja (znanja in tehnologije), ki bo omogočalo pospešeno uporabo prostorskih informacij pri odločanju za različne skupine uporabnikov (fizične osebe, javni in zasebni sektor). Temeljno poslanstvo Geodetskega inštituta Slovenije je v povezovalni funkciji med akademsko, upravno, izvajalsko in uporabniško sfero na področju geodezije in geoinformatike, tako doma, kot v tujini. V skladu s programom dela Geodetskega inštituta Slovenije, ki je sestavni del letnega programa državne geodetske službe, preko štirideset zaposlenih po načelih projektnega vodenja izvaja naloge:

  • javne službe,
  • po javnem pooblastilu,
  • proti plačilu za samoupravne lokalne skupnosti in druge naročnike, kot je izvedba razvojno raziskovalnih nalog, nalog, financiranih iz evropskih strukturnih skladov in nalog za trg.

Fields of expertise

GEODESY

Tasks from the field of geodesy (in its narrow sense) are provided mainly for the Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia. These are R&D projects for the modernisation and maintenance of the Slovenian spatial reference system. More >>

CARTOGRAPHY

In 1983 automated, computer-aided cartography was first introduced with the publishing of the first thematic computer atlas in former Yugoslavia. In 1988 we made the first 3D town plan in Yugoslavia More >>

HYDROGRAPHY

Every seafarer, either professional or layman, knows that navigation without precise and up-to-date nautical chart is impossible and dangerous. Nautical charts are probably the most important tools for safe navigation. More >>

REMOTE SENSING

Photogrammety as sub-area of remote sensing has been one of the basic fields of the Institute’s activities since its foundation in 1953. Until 2000 this was also part of its name – Institute of Geodesy and Photogrammetry (IGF). More >>

REAL ESTATE

In the real estate field our tasks include processing of real estate and other spatial data, development of information solutions as well as research and development tasks for updating real estate and spatial records. More >>

ICT

The department of information and communication technologies provides technological support to all other areas of the Institute’s operations. At the same time it develops independent conceptual and applicative solutions from the area of information systems.  More >>

Basic information

Geodetski inštitut Slovenije (GI)
Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
Public institute

Corporate ID number: 5051649
VAT ID: SI81498756
Business account: SI56 0110 0603 0348 025

Telephone: 01 200 29 00
E-mail: info@gis.si

Director: Milan Brajnik
Assistant Director: Miran Janežič

Izdajanje podatkov iz arhiva aeroposnetkov

Na osnovi dolgoletnih strokovnih izkušenj na področju manipulacije z različnimi oblikami prostorskih podatkov, vam na Geodetskem inštitutu Slovenije lahko ponudimo več vrst njihovega zajema in obdelave. V veliki meri se poslužujemo lastnih virov, znanja in opreme, v primeru večjega masovnega zajema pa poskrbimo za ustrezno vez med izvajalcem, naročnikom in končnim uporabnikom naših storitev.

Ob vsakem zajemu in pred obdelavo prostorskih podatkov poskrbimo, da so le-ti ustrezno umeščeni v prostor (različne metode zajema uporabljajo različne načine georeferenciranja). Vendar samo zajem in obdelava nista dovolj, zato v naših delovnih procesih poskrbimo tudi za ustrezne kontrole kakovosti.

051 21 54 84 ali 031 355 504
arhiv@gis.si

Izdajanje podatkov iz arhiva aeroposnetkov

Na osnovi dolgoletnih strokovnih izkušenj na področju manipulacije z različnimi oblikami prostorskih podatkov, vam na Geodetskem inštitutu Slovenije lahko ponudimo več vrst njihovega zajema in obdelave. V veliki meri se poslužujemo lastnih virov, znanja in opreme, v primeru večjega masovnega zajema pa poskrbimo za ustrezno vez med izvajalcem, naročnikom in končnim uporabnikom naših storitev.

Ob vsakem zajemu in pred obdelavo prostorskih podatkov poskrbimo, da so le-ti ustrezno umeščeni v prostor (različne metode zajema uporabljajo različne načine georeferenciranja). Vendar samo zajem in obdelava nista dovolj, zato v naših delovnih procesih poskrbimo tudi za ustrezne kontrole kakovosti.

051 21 54 84 ali 031 355 504
arhiv@gis.si

Contact us