Cartography has been one of the basic fields of the Institute’s activity ever since its foundation in 1953. In the 1960s several important steps forward were made in the field of civil cartography of the former Yugoslavia: modern methods of map production for the widest circle of users were introduced and the fist road map of former Yugoslavia was made. Also, the first mountain and town maps were made, thus opening up a new field of tourist cartography.

In 1983 automated, computer-aided cartography was first introduced with the publishing of the first thematic computer atlas in former Yugoslavia (for the municipality of Sežana). In 1988 we made the first 3D town plan in Yugoslavia (Cavtat). Since Slovenia’s independence, we have managed or cooperated in all basic civil or military cartographic projects on the national level – from the design of the national topographic-cartographic system, through the elaboration of the national topographic map in the scale of 1 : 50,000, and to the design and setup of topographic and cartographic databases. We are actively involved in the Slovene governmental commission for the standardisation of geographical names. We also produce tactile maps for the blind and vision impaired. Our work in this field has won us a patent and several awards.

Throughout this time our cartographers have cooperated in the education of surveyors within the study of geodesy at the Faculty of Civil and Geodetic Engineering of the University of Ljubljana. By pursuing new knowledge we open new fields in the fields of GIS analyses, spatial dynamic models, digital terrain modelling, web and mobile cartography, e-materials and digital geolibraries.

We are also winners of several national and international awards and decorations. The most important are three first places at international cartographic exhibitions of ICA (International Cartographic Association) that we won for three different map categories: the world’s best town plan (Ottawa, 1999), the world’s best tactile map for the blind (Durban, 2003) and the world’s best topographic map (Paris, 2011).

Državne topografske karte

Za Geodetsko upravo Republike Slovenije in nekatera ministrstva na Geodetskem inštitutu Slovenije že več kot 30 let snujemo, vzpostavljamo in vzdržujemo vse karte, ki so del državnega topografsko-kartografskega sistema. Tudi karte, ki izhajajo in mednarodnih obvez Republike Slovenije in so v pristojnosti posameznih ministrstev, nastajajo in jih vzdržujemo na Geodetskem inštitutu Slovenije.

Karte za širšo javnost

Med karte za širšo javnost sodijo planinske karte, avtokarte, mestne karte,občinske karte in druge tematske karte. Za občine, zavode, društva, organizacije in posameznike na Geodetskem inštitutu Slovenije vse od naših začetkov izdelujemo različne karte po naročilu.

Karte za ljudi z oviranostmi

Za orientacijo in mobilnost v prostoru tudi invalidi potrebujejo kartografske prikaze in sicer slepi in slabovidni tipne kartografske prikaze, gibalno ovirani pa prikaze o dostopnosti lokacij

Tipne karte

Taktilne karte so posebej prirejene karte za branje s tipom. Vsebina je prikazana z vzdignjenimi in ugreznjenimi elementi, pri katerih so upoštevane vse značilnosti taktilne in haptične percepcije. Gostota podatkov je na taktilnih kartah nekajkrat manjša kot na tematski vizualni karti. Slednje dokazuje, da tematskih vizualnih kart ni mogoče enostavno transformirati v taktilne karte, ampak je pri izdelavi treba upoštevati posebna pravila taktilne kartografije, ki izhajajo iz potreb slepih, slabovidnih oseb in oseb z motnjami pri branju. Vpeljava nove spremenljivke višine, gostota podatkov in tipni način percepcije zahtevajo svojstven pristop k izdelavi in reprodukciji kart za slepe.
Tipne karte so osnovni pripomočki, ki slepemu omogočajo razumeti prostorski koncept, relacije med objekti, dolžine, idr.

3D tisk

Nove metode materializacije virtualnih modelov, na računalniškem zaslonu, so prinesle nove možnosti razvoja in izdelave tipnih kart za slepe. 3D tisk je omogočil nov način izdelave tipnih modelov za slepe in slabovidne osebe. Spremenil je pripravo podatkov za izdelavo tipnih kart, pospešil njihovo izdelavo, prinesel možnost uporabe različnih materialov, predvsem pa omogočil prenosljivost izdelave končnega izdelka (3D tipnega modela) na katerikoli 3D printer v svetu. Cenovno je smiselno izdelati 3-5 kopij tipnih modelov. Če obstaja zahteva po večjem številu kopij, s 3D tiskom pripravimo tipni model (kalup), za odtis večjega števila kart, npr. po termovakuumski metodi na PVC folijo. S 3D tiskom smo rešili najtrši zgodovinski oreh izdelave. Podprli smo kvalitetno ter hitro reprodukcijo tipnih kart (modelov), za varno mobilnost slepih in slabovidnih oseb v urbanem okolju.

Head of department:
Primož Kete