Izobraževalno središče za geomatiko je lastna blagovna znamka Geodetskega inštituta Slovenije. V okviru ISG izvajamo seminarje in delavnice za različne ciljne skupine, sodelujemo pri organizaciji dogodkov, promociji storitev in izdelkov, ter izdajamo različne publikacije. Sodelujemo s predavatelji, ki so strokovnjaki na svojih področjih ter imajo veliko praktičnih izkušenj, tako iz stroke kot tudi s področja izobraževanja odraslih. Na seminarjih spodbujamo aktivno delo udeležencev ter oseben pristop predavatelja. Če želite, da vas obveščamo o naših seminarjih in delavnicah, nam pošljite e-pošto in zaupajte svoj elektronski naslov.

Which real estate was sold, where and at what price? More>>

With a few clicks to an exact change of coordinate systems of your spatial data. More>>

Before you choose the best trip, take a virtual walk through different thematic paths. More>>

STAGE – statistika in geografija. Spletna kartografska aplikacija, ki omogoča prikazovanje statističnih podatkov po izbranih prostorskih enotah v kombinaciji z različnimi kartografskimi podlagami. Več >>

All you need for safe and good navigation at one place. More>>

Educative interactive cartographic walk through history and numerous geographic characteristics of our planet. More>>