Naziv organa:
Naslov:
Telefon:
Telefax:
E-naslov:
Odgovorna oseba:
Katalog je dostopen:
Datum objave:
Datum zadnje spremembe:

Geodetic Institute of Slovenia (GI)
Jamova cesta 2, Ljubljana
01 200 29 00
01 425 06 77
info@gis.si
Milan Brajnik, direktor
na spletnem mestu in na sedežu organa
14. 5. 2013
9. 10. 2013

Naziv organa: Geodetic Institute of Slovenia (GI)
Naslov: Jamova cesta 2, Ljubljana
Telefon: 01 200 29 00
Telefax: 01 425 06 77
E-naslov: info@gis.si
Odgovorna oseba: Milan Brajnik, direktor
Katalog je dostopen: na spletnem mestu in na sedežu organa
Datum objave: 14. 5. 2013
Datum zadnje spremembe: 9. 10. 2013

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Notranja organizacija organa: na spletnem mestu
Področja delovanja organa: geodezijakartografijahidrografijadaljinsko zaznavanjenepremičnineIKT
Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja: Janja Hari, vodja pravne službe
Jamova cesta 2, Ljubljana
01 200 29 15
janja.hari@gis.si
Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov: Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja
Postopek na podlagi ZVOP-1
Seznam javnih in drugih evidenc, s katerimi organ upravlja: Kadrovska evidenca
Evidenca o odsotnostih
Evidenca o poslovnih partnerjih
Evidenca pogodb in ostalih naročil
Evidenca o poškodbah pri delu
Evidenca o izpolnjevanju določil ZVZD
Evidenca o potnih nalogih
Evidenca o stroških dela
Evidence za potrebe računovodske službe
Seznam predpisov: Zakon o geodetski dejavnosti (Zgeod-1)
Sklep o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije

Pomorski zakonik
Statut Geodetskega inštituta Slovenije
Register predpisov EU
Register predpisov RS
Letna poročila in programi: Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2010
Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2011
Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2012
Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2013
Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2014
Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2015
Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2016
Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2017
Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ
Ceniki: cenik
Javna naročila: na spletnem mestu
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja: Geodetski inštitut do sedaj še ni prejel nobene zahteve za informacijo javnega značaja.
Način dostopa do informacij javnega značaja:
(vzorec vloge)
Informacije so dostopne na spletni strani www.gis.si.
Neformalna zahteva: ustna zahteva, zahteva preko telefona.
Formalna zahteva: zahteva, podana ustno na zapisnik, pisna zahteva, vložena osebno, pisna zahteva po pošti ali zahteva, posredovana po elektronski pošti na naslov: info@gis.si (vzorec vloge).
Urnik: zahteva se lahko poda vsak dan med 8.00 in 15.00 uro.
Dostop za ljudi s posebnimi potrebami: Gibalno oviranim osebam je omogočen dostop kadarkoli,
na spletnih straneh je s pomočjo povečave črk možen ogled dokumentov tudi za slabovidne.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Notranja organizacija organa: na spletnem mestu
Področja delovanja organa: geodezijakartografijahidrografija,
daljinsko zaznavanjenepremičnineIKT
Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja: Janja Hari, vodja pravne službe
Jamova cesta 2, Ljubljana
01 200 29 15
janja.hari@gis.si
Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov: Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja
Postopek na podlagi ZVOP-1
Seznam javnih in drugih evidenc, s katerimi organ upravlja: Kadrovska evidenca
Evidenca o odsotnostih
Evidenca o poslovnih partnerjih
Evidenca pogodb in ostalih naročil
Evidenca o poškodbah pri delu
Evidenca o izpolnjevanju določil ZVZD
Evidenca o potnih nalogih
Evidenca o stroških dela
Evidence za potrebe računovodske službe
Seznam predpisov: Zakon o geodetski dejavnosti (Zgeod-1)
Sklep o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije

Pomorski zakonik
Statut Geodetskega inštituta Slovenije
Register predpisov EU
Register predpisov RS
Letna poročila in programi: Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2010
Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2011
Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2012
Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2013
Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2014
Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2015
Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2016
Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2017
Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ
Ceniki: cenik
Javna naročila: na spletnem mestu
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja: Geodetski inštitut do sedaj še ni prejel nobene zahteve za informacijo javnega značaja.
Način dostopa do informacij javnega značaja:
(vzorec vloge)
Informacije so dostopne na spletni strani www.gis.si.
Neformalna zahteva: ustna zahteva, zahteva preko telefona.
Formalna zahteva: zahteva, podana ustno na zapisnik,pisna zahteva,vložena osebno, pisna zahteva po pošti ali zahteva,posredovana po elektronski pošti na naslov: info@gis.si (vzorec vloge).
Urnik: zahteva se lahko poda vsak dan med 8.00 in 15.00 uro.
Dostop za ljudi s posebnimi potrebami: Gibalno oviranim osebam je omogočen dostop kadarkoli, na spletnih straneh je
s pomočjo povečave črk možen ogled dokumentov tudi za slabovidne.