2015

 • Education on the cloud 2015 : state of the art case studies. [Brussels: European Commission, Lifelong Learning Programme]
  Triglavski ledenik 2015
 • Upravljanje ter vzdrževanje merskega skenerja DSW600 za aerofotografije velikega formata

2014

 • Analiza primernosti uporabe satelitskih posnetkov za stereozajem in izdelavo ortofota DOF025, DOF050 in DOF050IR
 • Harmonizacija Odprtih podatkov v MEditeRanu” – HOMER : akcijski načrt odpiranja podatkov javnega sektorja v Sloveniji
 • Izračun gostote med LAS_1 in LAS_2 za ožje območje ledenikov na Triglavu in Skuti : čezmejni projekt Slovenija-Avstrija : naravne nesreče brez meja (NH-WF)
 • Kontrola, izboljšava in verifikacija modela trikotniške transformacije za potrebe prehoda sloja ZK in drugih prostorskih podatkovnih zbirk iz D48/GK v D96/TM na pilotnem območju IOGU Ljubljana
 • Informacijska prenova nepremičninskih evidenc 1 in 2 : stavbe : avtomatska klasifikacija
 • Poročilo o dosedanjih analizah laserskega skeniranja pri določanju višine snežne oddeje ter nadzor gostote in točnosti ALS na projektu NHWF
 • Preučevanje erozijskih žarišč in premikov kameninskega gradiva v Karavankah s pomočjo 3D fotogrametričnega zajema: čezmejni projekt Slovenija-Avstrija: naravne nesreče brez meja (NH-WF)
 • STAGE – STAtistika in GEografija : razvoj spletne interaktivne aplikacije za prikazovanje in posredovanje geostatističnih podatkov
 • Tehnična pomoč in svetovanje na področju hidrografske dejavnosti
 • Testni zajem urbane rabe
 • Vzdrževanje hidrografskih baz in kart ter distribucija uporabnikom
 • Zaključno poročilo o kontrolnih meritvah na Triglavskem ledeniku in Ledeniku pod Skuto 2012-2014: čezmejni projekt Slovenija-Avstrija: naravne nesreče brez meja (NH-WF)

2013

 • Izdelava 3D digitalnih topografskih kart (DTK5) za liste B2206, B2207, B2216, B2217, B2218
 • Izdelava delne reambulacije 26 listov DTK5 z vnosom novih podatkov cest in stavb za potrebe portala URBINFO
 • Izdelava ENC Piranski zaliv
 • Kontrolne meritve na Triglavskem ledeniku in Ledeniku pod Skuto v jeseni 2013
 • Postavitev in uporaba stereofotogrametričnega sistema za izvedbo fotogrametričnih meritev dimenzij goveda na paši
 • Tehnična pomoč in svetovanje na področju hidrografske dejavnosti
 • Terenski pregledovalnik vrednosti in transakcij nepremičnin – NVALUTA
 • Vzdrževanje hidrografskih baz in kart ter distribucija uporabnikom
 • Zasnova temeljne večnamenske državne geoinfrmacijske infrastrukture

2012

 • Izdelava druge izdaje karte Piranski zaliv 02
 • Izdelava navodil in vzorčnega elaborata za izdelavo zemljiškokatastrskega načrta brez ureditve meja
 • Izdelava Portala za oblikovanje in rast eko turističnih storitev v okviru projekta CENTRALAB s pripadajočo dokumentacijo
 • Izdelava taktilnih kart za slepe in slabovidne osebe v mestu Maribor
 • Operativno delovanje Službe za GPS 2012
 • Projekt vzpostavitve vodnih zemljišč (analiza zemljiško-knjižnega prikaza obstoječih parcel in zajem dejanske rabe)
 • Strokovno tehnične naloge na področju množičnega vrednotenja nepremičnin
 • Šentrupert – vaško jedro : strokovne podlage za prostorsko načrtovanje vaškega jedra Šentrupert
 • Tehnična pomoč in svetovanje na področju hidrografske dejavnosti
 • Vzdrževanje hidrografskih baz in kart ter distribucija uporabnikom
 • Zajem dejanske rabe – vodno zemljišče in hidrografije z uporabo podatkov Laserskega skeniranja in aerofotografiranja (LSA 2011) na izbranih območjih

2010

 • Bohinj, Julijske Alpe: Triglav, Krn, Črna prst, planinska karta
 • Izdelava 10 listov mestnih kart Afghanistan Image Map (AIM)
 • Izračun dokončnega modela geomagnetne deklinacije za Slovenijo
 • Kartografska aplikacija s funkcijami digitalne geoknjižnice
 • Oblikovanje izhodišč za INSPIRE terminološki tezaver
 • Operativno delovanje Službe za GPS 2010
 • Razvoj strokovnih podlag na področju prostorske obravnave izobraževalnega sistema: zasnova spletnega metapodatkovnega pregledovalnika in urejevalnika geolociranih baz podatkov MŠŠ
 • Strokovne podlage za povečanje mobilnosti gibalno in vizualno depriviranih učencev ter dijakov

2009

 • Dopolnitev obstoječega aerosnemanja z novimi satelitskimi podatki na območju novogradenj v MOL
 • Kartiranje prometnih nesreč s fotogrametrično metodo
 • Obnova evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
 • Razvoj DGS 2009: prehod na nov koordinatni sistem
 • Transformacija DMR in ortofotov

2008

 • Julijske Alpe, Vzhodni in zahodni del: Triglavski narodni park, 1:50 000
 • Popis objektov za navigacijo (List of Lights)

2007

 • Izdelava ENC (Electronic Navigational Chart)
 • Nadgraditev GIS aplikacije Kartografske zbirke NUK
 • Opredelitev postopkov pretvorbe podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije v novi državni koordinatni sistem
 • Slovenija: šolski zemljevid 1:500.000