Pomorščak, profesionalni ali rekreativni, ve, da je plovba brez natančnih in ažurnih pomorskih kart nemogoča in nevarna. Pomorske karte so verjetno najpomembnejši pripomoček varne plovbe.

Na Geodetskem inštitutu se s hidrografijo ukvarjamo že od vsega začetka razvoja te dejavnosti v Sloveniji, ki se je pričela leta 1997 z ustanovitvijo Sektorja za hidrografijo na Ministrstvu za promet. Sodelovali smo pri vseh hidrografskih meritvah v Sloveniji, sodelovali smo pri sprejemu Slovenije v Mednarodno hidrografsko organizacijo (IHO) in se redno udeležujemo mednarodnih hidrografskih konferenc.

Na področju hidrografije se ukvarjamo z zbiranjem podatkov in informacij o globinah morja, objektih za navigacijo (svetilniki in boje), plovnih poteh, tipu morskega dna, pristaniški infrastrukturi, nevarnostih za plovbo, omejitvah plovbe in obalni liniji. Na osnovi teh izdelujemo pomorske karte, navigacijske publikacije in Obvestila za pomorščake. Smo ena redkih držav v svetu, ki ima v celoti in natančno premerjen celoten akvatorij ter obalno črto z najsodobnejšimi merskimi tehnologijami.

V portfelju imamo trenutno 11 pomorskih kart različnih meril, s katerimi pokrivamo celotno slovensko morje, izdelali pa smo tudi 5 navtičnih publikacij ter spletni navtični vodnik. Vsi naši izdelki sledijo mednarodnim standardom s področja hidrografije, pomorstva in pomorske kartografije. Večino dela opravimo za Ministrstvo za infrastrukturo (prej Ministrstvo za promet), ki ga pri tehničnih zadevah, povezanih s hidrografsko dejavnostjo, tudi zastopamo pri Mednarodni hidrografski organizaciji.

Vodja področja:
Vesna Dežman Kete