Delovni paket 1: Pregled dosedanjih raziskav in opredelitev ciljev ter namenov te raziskave
Aktivnost 1.1: Pregled stanja raziskav
Aktivnost 1.2: Cilji in nameni uporabe prostovoljnih geografskih podatkov v državnem topografskem sistemu
Delovni paket 2: Model organizacijskih dejavnosti
Aktivnost 2.1: Zasnova promocijskih in motivacijskih dejavnosti
Aktivnost 2.2: Model komunikacije s prostovoljci
Aktivnost 2.3: Organizacijski model umeščanja prostovoljnih geografskih podatkov v državno topografsko službo Geodetske uprave Republike Slovenije
Aktivnost 2.4: Preučitev in načrt regulacijskih postopkov
Delovni paket 3: Model informacijsko-podatkovnih dejavnosti
Aktivnost 3.1: Opredelitev vhodnega podatkovnega toka prostovoljnih geografskih podatkov
Aktivnost 3.2: Model kontrole prostovoljnih geografskih podatkov
Aktivnost 3.3: Model IKT podpore
Aktivnost 3.4: Zasnova postopkov za integracijo prostovoljnih geografskih podatkov v državni topografski sistem
Delovni paket 4:  Procesni model
Aktivnost 4.1: Opredelitev procesnega modela
Aktivnost 4.2: Preizkus procesnega modela
Aktivnost 4.3: Priporočila naročniku za operativno nadaljevanje del
Delovni paket 5: Diseminacija rezultatov
Aktivnost 5.1: Predstavitve in poročanje naročniku
Aktivnost 5.2: Redno posodabljanje spletne strani projekta
Aktivnost 5.3: Znanstvena in strokovna diseminacija dosežkov