Področje informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) tehnološko podpira ostala področja delovanja Geodetskega inštituta, ter hkrati razvija samostojne konceptualne in aplikacijske rešitve s področja informacijskih sistemov.

Razvijamo namizne (C++, Java, Python) in spletne (JavaScript: Google Maps API in OpenLayers; AS3/Flex: Google Maps Flash API in OpenScales) kartografske aplikacije ter aplikacije za posredovanje geografskih podatkov. Pripravljamo prostorske podatke za posredovanje preko standardnih OGC servisov.

Nadgrajujemo obstoječe odprtokodne GIS rešitve (največ Quantum GIS).

Razvijamo samostojne spletne rešitve, izdelujemo e-učbenike in pripravljamo e-gradiva.

Izvajamo časovno in programsko zahtevne prostorske poizvedbe nad različnimi podatkovnim bazami (lastne podatkovne baze in podatki topografsko-kartografskega sistema Geodetske uprave Republike Slovenije).

Vodja področja:
dr. Tomaž Žagar