Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Geodetski inštitut Slovenije (GI)
Naslov: Jamova cesta 2, Ljubljana
Telefon: 01 200 29 00
E-naslov: info(at)gis.si
Odgovorna oseba: Milan Brajnik, direktor
Katalog je dostopen: na spletnem mestu in na sedežu organa
Datum objave: 14. 5. 2013
Datum zadnje spremembe: 9. 10. 2013
Ostali podatki: na spletnem mestu  

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Notranja organizacija organa:
na spletnem mestu
Področja delovanja organa:
geodezija, kartografija, hidrografija, daljinsko zaznavanje, nepremičnine, IKT, upravljanje prostora

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja:
Janja Hari, vodja pravne službe
Jamova cesta 2, Ljubljana
01 200 29 00
janja.hari(at)gis.si

Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov:
Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja
Postopek na podlagi ZVOP-1

Seznam javnih in drugih evidenc, s katerimi organ upravlja:
Kadrovska evidenca
Evidenca o odsotnostih
Evidenca o poslovnih partnerjih
Evidenca pogodb in ostalih naročil
Evidenca o poškodbah pri delu
Evidenca o izpolnjevanju določil ZVZD
Evidenca o potnih nalogih
Evidenca o stroških dela
Evidence za potrebe računovodske službe

Seznam predpisov:
Zakon o geodetski dejavnosti (Zgeod-1)
Sklep o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije
Pomorski zakonik
Statut Geodetskega inštituta Slovenije
Register predpisov EU
Register predpisov RS

Letna poročila in programi:
Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2010
Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2011
Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2012
Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2013
Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2014
Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2015
Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2016
Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2017
Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ

Ceniki:
cenik

Javna naročila:
na spletnem mestu

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:
Geodetski inštitut do sedaj še ni prejel nobene zahteve za informacijo javnega značaja. Informacije so dostopne na spletni strani www.gis.si. Neformalna zahteva: ustna zahteva, zahteva preko telefona.

Način dostopa do informacij javnega značaja:
(vzorec vloge)
Informacije so dostopne na spletni strani www.gis.si. Neformalna zahteva: ustna zahteva, zahteva preko telefona. Formalna zahteva: zahteva, podana ustno na zapisnik, pisna zahteva, vložena osebno, pisna zahteva po pošti ali zahteva, posredovana po elektronski pošti na naslov: info(at)gis.si (vzorec vloge).