Izobraževalno središče za geomatiko je lastna blagovna znamka Geodetskega inštituta Slovenije. V okviru ISG izvajamo seminarje in delavnice za različne ciljne skupine, sodelujemo pri organizaciji dogodkov, promociji storitev in izdelkov, ter izdajamo različne publikacije. Sodelujemo s predavatelji, ki so strokovnjaki na svojih področjih ter imajo veliko praktičnih izkušenj, tako iz stroke kot tudi s področja izobraževanja odraslih. Na seminarjih spodbujamo aktivno delo udeležencev ter oseben pristop predavatelja. Če želite, da vas obveščamo o naših seminarjih in delavnicah, nam pošljite e-pošto in zaupajte svoj elektronski naslov.

Posebni strokovni izpit za bonitiranje zemljišč

V letu 2008 smo prvič izvedli preizkus strokovnosti (izpit) za kandidate, ki so že imeli pooblastilo za opravljanje katastrske klasifikacije zemljišč. Vabimo vas, da se pridružite skupini kandidatov za pridobitev pooblastila za bonitiranje. Na Geodetskem inštitutu Slovenije bomo tudi letos za vas organizirali izpit za bonitiranje zemljišč ter izobraževanje kot pripravo nanj.

Vsebina izobraževanja:

1. Področje bonitiranja zemljišč:

  • vzpostavitev sistema bonitete po Pravilniku o vzpostavitvi bonitete zemljišč,
  • ocenjevanje tal, klime, reliefa in posebnih vplivov,
  • izračuni in izpolnjevanje obrazcev za bonitiranje ter za grafični prikaz območij enake bonitete,
  • povezave podatkov in postopkov med boniteto in drugimi evidencami o zemljiščih.


2. Področje evidentiranja podatkov v nepremičninskih evidencah (izdelava elaboratov).

3. Zakon o upravnem postopku.

Prijava na izpit in izobraževanje:

Po 5. členu Pravilnika za bonitiranje in pooblastilu za bonitiranje lahko izpit opravlja oseba, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo kmetijske oz. gozdarske smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja urejanja, evidentiranja in ocenjevanja zemljišč.

Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. O samem poteku izpita bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni naknadno.

Izpolnjeni prijavnici skupaj s potrebnimi dokazili o strokovni izobrazbi in o predpisanih delovnih izkušnjah (v kolikor ste Zakon o upravnem postopku že opravljali, nam prosim priložite fotokopijo ustreznega dokazila) pošljete:

  • po pošti: Geodetski inštitut Slovenije, Izobraževalno središče za geomatiko, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
  • po elektronski pošti: isg(at)gis.si

Priročnik za bonitiranje zemljišč

V letu 2011 smo za imetnike pooblastil za bonitiranje zemljišč začeli izvajati dodatna usposabljanja na terenu, s katerimi želimo dvigniti kakovost storitev na področju bonitiranja zemljišč. V ta namen smo izdali tudi Priročnik za bonitiranje zemljišč, ki je v strokovnih krogih nadomestil »rjavo knjižico«.

Naročila sprejemamo:

Cena priročnika: 18,60 € (z DDV).