Lokalna komponenta

Lokalna komponenta se posveča različnim območjem, ki so podvržena specifičnim okoljskim izzivom in težavam. Podatki temeljijo na zajemu iz zelo visoko ločljivostnih fotografij in kombiniranju z drugimi zbirkami podatkov.

Urban Atlas

Urban Atlas (Atlas urbanih območij) je vektorski podatkovni sloj, ki zagotavlja panevropsko primerljive podatke o rabi in pokritosti tal za številna funkcionalna urbana območja (Functional Urban Area – FUA) v Evropi. Leta 2012 je bil za nekatera od teh območij izdelan tudi sloj dreves v urbanem območju (Street Tree Layer – STL).

Več >>

Riparian Zones

Riparian Zones (Obrežni pasovi) je vektorski podatkovni sloj, ki zagotavlja panevropsko primerljive podatke o rabi in pokritosti tal vzdolž vodotokov. Sloj je namenjen spremljanju biotske raznovrstnosti na evropski ravni.

Več >>

Natura 2000

Natura 2000 (N2K) je vektorski podatkovni sloj, ki je namenjen za ocenjevanje učinkovitosti varovanja teh območij in spremljanju zmanjševanja upadanja določenih habitatnih tipov.

Več >>