31. posvet Poslovanje z nepremičninami

Geodetski inštitut Slovenije je kot sponzor sodeloval na 31. posvetu Poslovanje z nepremičninami, ki je potekal med 11. in 13. Novembrom 2020 v organizaciji GZS Zbornice za poslovanje z nepremičninami. Za vse udeležence 31. posveta smo pripravili 10 % popust pri naročilu NOVE aplikacije Trgoskop. Ugodnost velja do konca meseca novembra […]

Vabilo na predstavitev novega Trgoskopa

Spoštovani, vabimo vas na predstavitev NOVE aplikacije TRGOSKOP. Predstavitev bo potekala v obliki spletnega seminarja v orodju ZOOM Webinar. TERMIN: Torek, 24. novembra 2020, od 11:00 do 12:00. PRIJAVA: Za prijavo se registrirajte na spletnnem naslovu: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pbjZpBrUQ8mKA5cyfQ8u-w Po opravljeni registraciji boste na vaš elektronski naslov prejeli potrditveni mail s povezavo do […]

Vabilo k sodelovanju

Spoštovani! Vabimo Vas k sodelovanju v kratki raziskavi Ali bi bili pripravljeni sodelovati pri sporočanju sprememb na topografskih kartah oz. zemljevidih? Raziskavo izvaja Geodetski inštitut Slovenije v okviru aplikativnega raziskovalnega projekta ARRS L2-1826: »Lidarsko podprte prostovoljske geografske informacije za ugotavljanje topografskih sprememb«, ki ga sofinancirata še Ministrstvo za obrambo RS in […]

Simpozij GIS v Sloveniji 2020

Včeraj je Alen Mangafić predstavil na bienalnem simpoziju GIS v Sloveniji http://giss.zrc-sazu.si/PROGRAM.aspx prispevek z naslovom Izdelava visokoločljivostnega sintetičnega ortofota na osnovi posnetkov Sentinel-2 z uporabo super-ločljivostnih generativnih nasprotniških mrež. Krajše je ta postopek poimenovan SRĐAN. V prostodostopni monografiji dogodka GIS v Sloveniji: Modeliranje pokrajine https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/book/1927 najdete poleg prispevka Alena Mangafića in […]

Projekt ISTER, del programa PODONAVJE

Uvodno srečanje mednarodnega projekta ISTER je potekalo 16. julija na spletu in tako skupaj povezalo 30 udeležencev iz 9 partnerskih držav: Romunija (kjer so partnerji Narodni muzej zgodovine Transilvanije, občina Alba Iulia ter URBASOFIA), Bolgarija, Madžarska, Slovenija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Nemčija in Italija. Dogodek sta organizirala Narodni muzej zgodovine […]

Inovativne rešitve za učinkovito rabo vode v čezmejnem vinogradništvu – Acquavitis

Kot smo poročali, je v teku projekt Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020, Acquavitis, ki na čezmejnem območju Slovenije in Italije, katero je zaradi podnebnih, geomorfoloških in ekonomskih značilnosti (majhne kmetije) zelo ranljivo, vzpostavlja jasne strategije in rešitve za učinkovito rabo vode. Več informacij o projektu najdete na spletni strani projekta, […]

Spletni viri brez ovir za vključenost invalidov na vseh področjih družbe

Dostopnost do spletnih vsebin je za posameznikovo polno in uspešno delovanje v sodobni družbi ključnega pomena. To se je še posebej potrdilo prav v času epidemije koronavirusa in izolacije, ko smo morali večino zadev urejati na spletu. Kljub sprejetju Konvencije o pravicah invalidov, Ustavi RS in številnim drugim aktom se žal […]

Projekt Acquavitis, meritve vodnega stresa

V okviru projekta Acquavitis, ki poteka v okviru programa INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020, smo skupaj s partnerji projekta v vinogradu na območju Dornberka opravili meritve vodnega stresa rastlin. V vinogradi smo opravili izkop do globine 1,80 m in na različnih globinah vzeli vzorce zemlje za izotopsko analizo vode v tleh. Opravili […]

Koroška regija – Postaja razvojno najprodornejša regija na področju mobilnosti ranljivih skupin

Na sestanku županov koroške regije v prostorih občine Slovenj Gradec dne, 6. februarja 2020, smo predstavili projekt Omogočanje Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi. Predstavnik Ministrstva za infrastrukturo je povedal, da želi ministrstvo podpirati operativne rešitve regije za neodvisno in varno gibanje ranljivih skupin. Geodetski inštitut Slovenije je skupaj s podjetjem […]