Na področju nepremičnin spremljamo trend razvoja nepremičninskih evidenc v svetu in sooblikujemo razvoj nepremičninskih evidenc v Sloveniji. Sodelujemo pri strateškem načrtovanju nadaljnjega razvoja, spremembah zakonodaje in podzakonskih predpisov na področju nepremičninskih evidenc.

Pri razvoju informacijskih sistemov izdelujemo idejne in konceptualne rešitve, podrobneje načrtujemo vsebine in procese na področju vodenja, vzdrževanja in uporabe nepremičninskih evidenc ter izdelujemo prototipne rešitve. V nadaljevanju sodelujemo pri spremljanju, nadzoru razvoja in implementaciji informacijskih rešitev na področju nepremičninskih evidenc, z nepremičninami povezanih evidenc in drugih prostorskih evidenc.

Na področju nepremičnin izvajamo naloge zajema in obdelave nepremičninskih in ostalih prostorskih podatkov. Načrtujemo in izdelujemo informacijske rešitve za obdelavo podatkov.

 

Vodja področja:
mag. Edvard Mivšek

Pri obdelavah nepremičninskih in ostalih prostorskih podatkov izvajamo analogno-digitalne pretvorbe prostorskih in drugih podatkov, medsebojno usklajevanje različnih podatkovnih virov, transformacije podatkov med različnimi koordinatnimi sistemi in različne oblike verifikacije ali javne razgrnitve podatkov. Sodelujemo tudi pri raziskovalnih in razvojnih nalogah za potrebe izboljšave oziroma obdelave različnih nepremičninskih in prostorskih baz podatkov. Naša prednost je v dobrem poznavanju vsebine in načina delovanja obstoječih nepremičninskih in ostalih prostorskih evidenc v Sloveniji in tudi izven naših meja, saj smo sodelovali pri informatizaciji nekaterih državnih in občinskih evidenc, kot tudi evidenc za posamezna podjetja.

Pri razvoju informacijskih sistemov izdelujemo idejne in konceptualne rešitve, podrobneje načrtujemo vsebine in procese na področju vodenja, vzdrževanja in uporabe nepremičninskih evidenc ter izdelujemo prototipne rešitve. V nadaljevanju sodelujemo pri spremljanju, nadzoru razvoja in implementaciji informacijskih rešitev na področju nepremičninskih evidenc, z nepremičninami povezanih evidenc in drugih prostorskih evidenc.

Na področju nepremičnin izvajamo naloge zajema in obdelave nepremičninskih in ostalih prostorskih podatkov. Načrtujemo in izdelujemo informacijske rešitve za obdelavo podatkov.Pri obdelavah nepremičninskih in ostalih prostorskih podatkov izvajamo analogno-digitalne pretvorbe prostorskih in drugih podatkov, medsebojno usklajevanje različnih podatkovnih virov, transformacije podatkov med različnimi koordinatnimi sistemi in različne oblike verifikacije ali javne razgrnitve podatkov. Sodelujemo tudi pri raziskovalnih in razvojnih nalogah za potrebe izboljšave oziroma obdelave različnih nepremičninskih in prostorskih baz podatkov. Naša prednost je v dobrem poznavanju vsebine in načina delovanja obstoječih nepremičninskih in ostalih prostorskih evidenc v Sloveniji in tudi izven naših meja, saj smo sodelovali pri informatizaciji nekaterih državnih in občinskih evidenc, kot tudi evidenc za posamezna podjetja.

 

Vodja področja:
mag. Edvard Mivšek