SVET INŠTITUTA

mag. Jurij Režek
(predsednik)
Geodetska uprava Republike Slovenije
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana

Alenka Rotter
(namestnica predsednika)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska cesta 22, Ljubljana

Barbara Radovan
(članica)
Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48, Ljubljana

dr. Simon Starček
(član)
Finančna uprava Republike Slovenije
Šmartinska cesta 55, Ljubljana

prof. dr. Bojan Stopar
(član)
UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova cesta 2, Ljubljana

Vojmir Drašler, Ministrstvo za infrastrukturo
(član)
Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4, Ljubljana

Blaž Kovačič
(predstavnik zaposlenih)
Geodetski inštitut Slovenije
Jamova cesta 2, Ljubljana

DIREKTOR

Milan Brajnik
Direktor
Jamova cesta 2, Ljubljana
Telefon: (01) 200 29 00

POMOČNIK DIREKTORJA

Miran Janežič
Pomočnik direktorja
Jamova cesta 2, Ljubljana
Telefon: (01) 200 29 00

STROKOVNI SVET

dr. Mihaela Triglav Čekada
(predsednica)
Jamova cesta 2, Ljubljana

Milan Brajnik
(član)
Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana

Blaž Barborič
(član)
Jamova cesta 2, Ljubljana

mag. Vasja Bric
(član)
Jamova cesta 2, Ljubljana

Primož Kete
(član)
Jamova cesta 2, Ljubljana

mag. Edvard Mivšek
(član)
Jamova cesta 2, Ljubljana

dr. Tomaž Žagar
(član)
Jamova cesta 2, Ljubljana

SEKTORJI GEODETSKEGA INŠTITUTA SLOVENIJE

SPLOŠNI SEKTOR
Brajnik Milan
Direktor
Vodja splošnega sektorja
Jamova cesta 2, Ljubljana
Telefon: (01) 200 29 00

RAZVOJNI SEKTOR
dr. Radovan Dalibor
Vodja razvojnega sektorja
Jamova cesta 2, Ljubljana
Telefon: (01) 200 29 00

TEHNIČNI SEKTOR
mag. Karničnik Igor
Vodja tehničnega sektorja
Jamova cesta 2, Ljubljana
Telefon: (01) 200 29 00