Geodetski inštitut Slovenije (GI)
Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
Javni zavod

matična št.: 5051649000
ID št. za DDV: SI81498756
podračun pri UJP:
SI56 0110 0603 0348 025

Telefon: 01 200 29 00
E-pošta: info@gis.si

Direktor: Milan Brajnik

Pomočnik direktorja: mag. Edvard Mivšek

Vodja splošnega sektorja: Milan Brajnik
Vodja razvojnega sektorja: dr. Dalibor Radovan
Vodja tehničnega sektorja: mag. Igor Karničnik
Vodja trženja: mag. Roman Rener

Svet inštituta:
Anton Kupic, Geodetska uprava Republike Slovenije (predsednik)
Alenka Rotter, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (namestnica predsednika)
Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor
mag. Sonja Urankar, Finančna uprava Republike Slovenije
dr. Bojan Stopar, UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Vojmir Drašler, Ministrstvo za infrastrukturo
Blaž Barborič, Geodetski inštitut Slovenije (predstavnik zaposlenih)

Strokovni svet inštituta:
dr. Mihaela Triglav Čekada (predsednica)
mag. Vasja Bric
dr. Tomaž Žagar
Primož Kete
Helena Žnidaršič
Ajda Kafol-Stojanović

Enota: Izdajanje podatkov iz arhiva aeroposnetkov
Naslov: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
E-pošta: arhiv@gis.si
Telefon: 051 21 54 84, 031 355 504
Uradne ure pisarne: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8:00 do 12:30, sreda od 8:00 do 15:30