Panevropska komponenta

Panevropska komponenta zagotavlja informacije o rabi in pokritosti tal, njihovih spremembah skozi čas in karakteristikah.

CORINE Land Cover

CORINE Land Cover je vektorski podatkovni sloj, ki vključuje 44 razredov rabe in pokritosti tal. Podatki so trenutno na voljo za leta 1990, 2000, 2006 in 2012. V časovni vrsti so na voljo tudi sloji sprememb med posameznimi leti.

Več >>

High-resolution layers

High-resolution layers (HRL) so rastrski podatkovni sloji, ki zagotavljajo informacije o različnih značilnostih pokritosti tal in so komplementarni vektorskim podatkovnim slojem pokritosti tal. Vključeni so podatki o pozidanosti tal, gozdovih, naravnih traviščih, mokriščih in trajnih vodnih površinah.

Več >>