Spoštovani, 

novembrske poplave, ki so prizadele našo državo, so marsikje dosegle težko predstavljive razsežnosti. O dejanskih posledicah in njihovem odpravljanju je verjetno še prezgodaj govoriti, vsekakor pa gre za eno večjih naravnih nesreč v zadnjem obdobju, sploh v posameznih predelih Slovenije.

Z namenom čim učinkovitejšega preventivnega delovanja v prihodnosti ter v luči pomoči odpravljanja trenutnih posledic, skušamo tovrstne dogodke tudi ustrezno prostorsko oz. mersko ovrednotiti. Za pomoč pri tovrstnem raziskovalnem delu se zato obračamo na vas, da bi nam pomagali pri zbiranju ustreznih fotografskih gradiv.

Če imate fotografijo, ki pokriva čim širše področje, ki ga je zalila voda in je posneto z dvignjenega stojišča (fotografija je bila narejena iz višjih nadstropij bloka ali s hriba, vidne so oz. se da slutiti vsaj dve do tri različne prometnice, del kakšnega pobočja), nam jo prosim posredujte na info@gis.si.

V e-pošti prosimo navedite, kaj prikazuje fotografija:

  • npr. poplave Ljubljanskega barja, fotografirane s Sv. Ane v smeri severovzhoda,
  • datum in približna ura fotografiranja,
  • stojišče fotografiranja – lahko je skica na karti ali opis (npr. ob cerkvi Sv. Ane),
  • avtor fotografije.


Avtorja fotografije bomo v zahvalo, da je posredoval gradivo v raziskovalne namene, navajali v vseh objavah (glej primer spodaj). Izbrane fotografije, ki bodo ustrezale pogojem za obdelavo, bomo uporabili v raziskovalne namene za izmero obsega letošnjih poplav. Prav tako jih bomo objavili tudi v fotogaleriji na naši Facebook strani.

Primer ustrezne nemerske fotografije in njene obdelave si lahko ogledate tukaj (klik na fotografijo za povečavo):

Primer poplave Ljubljanskega barja. Posneto 20. 9. 2010, fotograf Matija Zorn. Stojišče: Sv Ana nad Podpečjo.

Prikazani rezultati obdelave na ortofotu.

 

Za vse podrobnejše informacije in vprašanja smo na voljo na e-naslovu info@gis.si.
Najlepša hvala za vašo pomoč!

 

 

Rezultati obdelave fotografij

Vsem, ki ste odstopili svoje fotografije poplav 2012, se najlepše zahvaljujemo! Objavljamo končne rezultate obsega poplav iz novembra 2012, ki smo jih zajeli na osnovi prejetih fotografij. Pokrita so naslednja poplavljena območja: Tolmin, Most na Soči, Šoštanj, Mislinja od Slovenj Gradca do Dravograda, ter Drava od HE Zlatoličje preko Ptujskega jezera do HE Formin. Rezultate obdelave – fotografije in prikaz poplavljenih območji na digitalnem ortofotu, si za posamezna območja lahko ogledate v spodnji preglednici. Robove poplavljenih območij, zajete na osnovi nemerskih amaterskih fotografij, si lahko ogledate tudi na spodnjem interaktivnem zemljevidu (Google zemljevidi in satelitski posnetki).

Enega izmed prvih primerov obdelave si lahko ogledate tukaj (klik na fotografijo za povečavo):

Poplavljena Soča pri Tolminu.
Posneto 5. 11. 2012 ~10h, fotografiral Blaž Močnik.
Prikazani rezultati obdelave na ortofotu.
Preglednica rezultatov
Območje (vodotok) Vzorčne fotografije Rezultati
Tolmin (Soča) foto robovi poplav na DOF
Most na Soči (Soča) foto1   foto2   foto3 robovi poplav na DOF
Šoštanj (Paka, Toplica, Klančnica) foto robovi poplav na DOF
Bukovska vas – Dravograd (Mislinja) foto1   foto2   foto3 robovi poplav na DOF
Pameče (Mislinja) video robovi poplav na DOF
HE Zlatoličje – Ptujsko jezero (Drava) foto robovi poplav na DOF
Grad Borl (Drava) foto robovi poplav na DOF
Ptujsko jezero – HE Formin (Drava) foto1   foto2   foto3 robovi poplav na DOF

Na kratko o obdelavi

Robovi poplavljenih območij so prikazani na DOF – digitalnih ortofotografijah merila 1:5000, ki so bile posnete v okviru cikličnega aerosnemanja Slovenije (© Geodetska uprava Republike Slovenije). Robovi so prikazani, kot so bili zajeti na osnovi nemerskih amaterskih fotografij. Te fotografije smo obdelali s fotogrametričnimi metodami izmere, kjer smo uporabili digitalni model reliefa in originalno fotografijo. Vsak prikazani rob poplav je bil zajet s 3D-koordinatami v državnem koordinatnem sistemu in topografsko kartiran na ortofoto.

Robov poplav, ki so zakriti z vegetacijo in jih ne vidimo na posnetku, v fazi zajema ne moremo interpolirati, zato prikazani robovi na ortofotu niso zvezne črte. To pomankljivost lahko deloma odpravimo z uporabo drugih fotografij, ki so posnete z drugih stojišč. Vendar to sodi že v podrobnejše raziskave, s katerimi bomo v nadaljevanju ovrednotili tudi uporabnost različnih tipov posnetkov z vidika natančnosti za potrebe preučevanja poplav.

 

Zaključek akcije

Akcija zbiranja fotografij poplav iz novembra 2012 je s tem zaključena. Še enkrat se vsem sodelujočim, ki ste prispevali različne fotografije poplav 2012, najlepše zahvaljujemo! Na tej strani bomo sproti dodajali še povezave do referenčnih strokovnih objav, v katerih bomo omenili rezultate, pridobljene na podlagi nemerskih posnetkov z vključevanjem javnosti.

Vabljeni tudi k ogledu in komentiranju fotogalerije na naši Facebook strani.

 

Referenčne objave

M. Triglav Čekada, M. Klanjšček, M. Zorn (2013):
Preučevanje poplav novembra 2012 na podlagi nemerskih posnetkov z vključevanjem javnosti
18. strokovno srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Zbornik predavanj, str. 75–83 (Ljubljana, 29. januar 2013)

M. Triglav Čekada, D. Radovan (2013):
Using volunteered geographical information to map the November 2012 floods in Slovenia
Natural Hazards Earth System Sciences, 13, 2753-2762, 2013

GEO & IT nobvice (2013):
Prostovoljno zbiranje informacij – pomemben podatkovni vir prostorskih podatkov?
Geodetski vestnik, 57(4), str. 794–795

Stramec, Jure (2017):

Proučevanje širjenja poselitve na poplavno ogroženih območjih ob Mislinji v letu 2012 : magistrsko delo = Study of the settlement spreading in flood risk areas near Mislinja river in year 2012 : master of science thesis. Ljubljana. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91522

 

Izjemen dosežek slovenske znanosti

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) je že drugo leto zapored organizirala niz dogodkov, na katerih so predstavljeni izjemni dosežki slovenske znanosti. Gre za dosežke, ki so jih predlagale članice in člani posameznih Znanstvenih svetov ved na podlagi pregleda zaključnih in letnih poročil raziskovalnih projektov ter programov za posamezno leto. Bistvo dogodkov je promocija znanosti ter povezovanje znanosti in gospodarstva.

Znanstveni svet za tehniko je naše delo analize poplav, ki ga je sodelavka dr. Mihaela Triglav Čekada deloma opravila v okviru ARRS podoktorskega projekta, prepoznal kot izjemni znanstveni dosežek v letu 2012! V čast in veselje nam je, da je kot nosilka dosežka svoje raziskovalno delo Kolaborativna akcija zbiranja fotografij poplav 2012, dr. Triglav Čekada predstavila v sklopu javne predstavitve s področja tehnike za leto 2012, in sicer 8. oktobra 2013 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije. Več lahko preberete na straneh ARRS, povzetek njenega in drugih prispevkov pa si lahko preberete na povezavi>>.

  Video posnetek predstavitve