Delovni paket 1: Področja zasnove GeoBIM

Aktivnost 1.1: Definicija namen in cilji GeoBIM
Aktivnost 1.2: Uporaba GeoBIM
Aktivnost 1.3: Zakonodajni okvir za implementacijo GeoBIM

Delovni paket 2: Metodologija prilagoditve geodetskih podatkov in procesov – podpora konceptu GeoBIM

Aktivnost 2.1: Nadgradnja geodetskih podatkov za večjo medopravilnost z BIM
Aktivnost 2.2: Preoblikovanje podatkov BIM novo zgrajenih objektov za posodobitev geodetskih zbirk
Aktivnost 2.3: Orodja za nadgradnjo geodetskih podatkovnih modelov v podporo konceptu GeoBIM

Delovni paket 3: Test nadgradnje geodetskih podatkov

Aktivnost 3.1: Test nadgradnje podatkovnega modela ZK GJI
Aktivnost 3.2: Test nadgradnje podatkovnega modela katastra stavb

Delovni paket 4: Ovrednotenje rezultatov s predlogi

Aktivnost 4.1: Ovrednotenje geodetskih podatkov in tehnologije za pretvorbo v modele, skladne s konceptom GeoBIM
Aktivnost 4.2: Predlog tehnoloških smernic državne geodetske službe za pripravo geodetskih podatkov za podporo BIM
Aktivnost 4.3: Ovrednotenje vplivov vpeljave koncepta GeoBIM na organiziranje geodetske službe
Aktivnost 4.4: Predlog organizacijskih smernic državne geodetske službe za pripravo geodetskih podatkov za podporo okolju BIM
Aktivnost 4.5: Evalvacija prilagoditev pravnih podlag nadgradnji geodetskih podatkovnih modelov, skladnih s konceptom GeoBIM

Delovni paket 5: Diseminacija rezultatov projekta

Aktivnost 5.1: Predstavitev rezultatov naročniku
Aktivnost 5.2: Predstavitev rezultatov strokovni in znanstveni javnosti