Vodilni partner

Geodetski inštitut Slovenije

https://gis.si

dr. Dalibor Radovan – vodja projekta https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=Dalibor%20Radovan
mag. Vasja Bric https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=Vasja%20Bric
mag. Katja Oven https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=Katja%20Oven
doc. dr. Mihaela Triglav Čekada https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=Mihaela%20Triglav%20%C4%8Cekada
mag. Edvard Mivšek https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=Edvard%20Miv%C5%A1ek
Barbara Černič https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=cmn&code2=auto&psize=10&hits=2&page=1&count=1&id=45837&slng=slv&search_term=Barbara+%c4%8cerni%c4%8d&order_by=
Alen Mangafić https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=Alen%20Mangafi%C4%87
Katja Tič https://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=300&code1=cmn&code2=auto&psize=10&hits=2&page=1&count=2&id=33881&slng=slv&search_term=Katja+Ti%c4%8d&order_by=
Urška Polajnar https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=Ur%C5%A1ka%20Polajnar

Partner

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

https://fgg.uni-lj.si/

asist. dr. Jernej Tekavec https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=Jernej%20Tekavec
izr. prof. dr. Anka Lisec https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=Anka%20Lisec
prof. dr. Krištof Oštir https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=Kri%C5%A1tof%20O%C5%A1tir
doc. dr. Mojca Kosmatin Fras https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=Mojca%20Kosmatin%20Fras
asist. dr. Urška Drešček https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=Ur%C5%A1ka%20Dre%C5%A1%C4%8Dek
asist. Bujar Fetai https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=Bujar%20Fetai
strok. sod. Barbara Trobec https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=Barbara%20Trobec