Vmesno poročilo delovnih paketov 1, 2 in 3

Vmesno poročilo

Najpomembnejši znanstveni dosežki projektne skupine

  • RADOVAN, Dalibor, OVEN, Katja, TEKAVEC, Jernej, LISEC, Anka, BRIC, Vasja, JANEŽIČ, Miran. Vloga geodetskih podatkov v konceptu GeoBIM in obratno : predavanje 50. Geodetski dan – “Digitalna preobrazba za trajnostne odločitve v prostoru”, Velenje 22. in 23. september 2022. [COBISS.SI-ID 132022531], financer: ARRS, V2-2155, SI, GeoBIM in državni geodetski podatki

Najpomembnejši družbeno-ekonomski rezultati projektne skupine

  • Real estate 3D data and BIM. Prispevek za letno poročilo mednarodne organizacije EuroSDR (European Spatial Data Research) za leto 2022. Avtorji so člani projektne skupine.
  • EduServ e-learning course – Integration of 3D City Models and BIM: GeoBIM. Organizacija izobraževalnega tečaja pod pokroviteljstvom EuroSDR (European Spatial Data Research): Anka Lisec.
  • European Network for Digital Building Permits (EUNet4DBP). Sodelovanje v mednarodni skupini, sodelovanje pri izvedbi intervjujev z organi, ki so zadolženi za izdajo gradbenih dovoljenj za več evropskih držav. Za Slovenijo so bili izvedeni trije enourni intervjuji z upravnimi enotami, ki so bili prevedeni tudi v angleščino. Sodelavec in soavtor: Jernej Tekavec.
  • Delovna skupina Inženirske zbornice Slovenije, Matične sekcije za geodezijo (IZS MSGeo) za digitalizacijo v gradbeništvu. Sodelovanje v skupini: Dalibor Radovan, Jernej Tekavec.
  • Vloga geodetske stroke na področju digitalizacije v gradbeništvu in BIM. Strateški dokument Delovne skupine Inženirske zbornice Slovenije, Matične sekcije za geodezijo (IZS MSGeo) za digitalizacijo v gradbeništvu. Soavtorstvo dokumenta: Dalibor Radovan, Jernej Tekavec.