Delovni paket 1: Metodološka navodila za popis, vrednotenje in uporabo različnih stalnih geodetskih znamenj v sodobnem času

Aktivnost 1.1: Opis metodologij za popis pomembnih stalnih geodetskih znamenj

Aktivnost 1.2: Opis metodologij za vrednotenje in kategorizacijo pomembnih stalnih geodetskih znamenj

Delovni paket 2: Raziskava virov in literature o pomembnih stalnih geodetskih znamenjih

Aktivnost 2.1: Pregled obstoječe pisne literature o pomembnih stalnih geodetskih znamenjih

Aktivnost 2.2: Intervjuji s starejšimi strokovnjaki

Aktivnost 2.3: Pregled uradnih arhivov

Delovni paket 3: Modeliranje digitalne zbirke pomembnih stalnih geodetskih znamenj in njihovih lastnosti

Aktivnost 3.1: Konceptualni model digitalne zbirke pomembnih stalnih geodetskih znamenj

Aktivnost 3.2: Testni primer zbirke za izbrana stalna geodetska znamenja

Delovni paket 4: Diseminacija rezultatov projekta

Aktivnost 4.1: Diseminacija na nacionalni ravni

Aktivnost 4.2: Diseminacija za strokovno javnost