Vodilni partner

Geodetski inštitut Slovenije

Partner

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

https:/www.fgg.uni-lj.si/

Sodelavci na projektu

Prof. dr. Bojan Stopar https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=stopar%20bojan
Doc. dr. Miran Kuhar https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=miran%20kuhar
Doc. dr. Polona Pavlovčič Prešeren https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=pavlov%C4%8Di%C4%8D%20polona
Doc. dr. Oskar Sterle https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=oskar%20sterle
Doc. dr. Božo Koler https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=Bo%C5%BEo%20Koler
Izr. prof. dr. Dušan Kogoj https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=1&opdescr=search&code1=cmn&code2=auto&search_term=Du%C5%A1an%20Kogoj
Izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=1&opdescr=search&code1=cmn&code2=auto&search_term=Toma%C5%BE%20Ambro%C5%BEi%C4%8D
Doc. dr. Aleš Marjetič https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=1&opdescr=search&code1=cmn&code2=auto&search_term=Ale%C5%A1%20Marjeti%C4%8D
Doc. dr. Dušan Petrovič https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=1&opdescr=search&code1=cmn&code2=auto&search_term=Du%C5%A1an%20Petrovi%C4%8D
Dr. Klemen Kozmus Trajkovski https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opt=2&subopt=1&opdescr=search&code1=cmn&code2=auto&search_term=Klemen%20Kozmus%20Trajkovski