Najpomembnejši znanstveni dosežki projektne skupine

 

Najpomembnejši družbeno-ekonomski rezultati projektne skupine

  • Kuhar, M., Vreča, P., Zupančič, P., Čop, R., Šraj, M., Ličer, M., Skok, G., Stopar, B., Čarman, M., Triglav Čekada, M., 2020: srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 30. januar 2020. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2019 : zbornik del. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 146 str. [COBISS.SI-ID 303479552]

Sodelujoči v projektu Miran Kuhar (FGG), Bojan Stopar (FGG) in Mihaela Triglav Čekada (GI) smo sodelovali kot uredniki pri izvedbi konference 25. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko (SZGG), ki se je odvijala 30. 1. 2020 na FGG. Glavni organizator konference in urednik zbornika je bil Miran Kuhar (FGG). Z izvedbo konference SZGG širimo novosti iz geodezije tudi med druge stroke, ki se konference udeležujejo. To so meteorologi, hidrologi, geografi in drugi.