Organizacija izvajalske skupine za izvedbo obnove evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč

 (06.06.2022)

Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi Izvedba naloge v letu 2022 – Spletna dostopnost in prenos znanja za ranljive skupine v Sloveniji

 (06.06.2022)

Pilotni projekt za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje – Naloge urejanja prostora na lokalni ravni – 2.del

(09.08.2021)

Organizacija izvajalske skupine za izvedbo obnove evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč

(19.05.2021)

Pilotni projekt za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje – Naloge urejanja prostora na državni ravni ter prostorske podatkovne infrastrukture

(22.4.2021)

Pilotni projekt za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje – Naloge urejanja prostora na lokalni ravni

(21.4.2021)

Izvedba hidrografskih izmer globin

– Sklop A: Hidrografska izmera – Vplovni kanali pristanišča Koper in območje Štapiči
– Sklop B: Hidrografska izmera – Letne meritve 2021

(24.3.2021)

Nadgradnja zajetih podatkov masovnega zajema pripadajočih zemljišč objektov in dejanske rabe poseljenih zemljišč za pozidana zemljišča

(23.2.2021)

Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi Izvedba naloge v letu 2020 in 2021-Spletna dostopnost in prenos znanja za ranljive skupine v Sloveniji
(15.10.2020)

Migracija podatkov v shemi NEP-ostalo, podatkov registrskih lastnikov in podatkov postopkov zemljiškega katastra, katastra stavb v nov podatkovni model informacijske rešitve Kataster
(21.07.2020)

Organizacija izvajalske skupine za izvedbo obnove evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
(09.06.2020)

Izvedba masovne obnove podatkov hidrografije in vodnih zemljišč z nepremičninsko ureditvijo izbranih zemljišč
(21.01.2020)

Organizacija izvajalske skupine za izvedbo obnove evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
(14.06.2019)

Nakup računalnikov in monitorjev
(19.10.2018)

Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi 2018-2019: Informacijska dostopnost ranljivih skupin
(08.10.2018)

Organizacija izvajalske skupine za izvedbo obnove evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
(23.03.2018)

Nakup računalnikov in monitorjev
(17.09.2019)

Kontrolna funkcija osnovnega geodetskega sistema na kopnem in morju
(28.02.2018)

Izvedba hidrografskih meritev globin
(28.02.2018)

Zagotovitev izvajalske skupine za izvedbo obnove evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
(04.10.2017)

Nakup prenosnih računalnikov in ekranov
(03.10.2017)

Vodenje in svetovanje pri izvedbi projekta Harmo Data (projekt programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija–2014-2020)
(26.09.2017)

Analitični center mreže 0. reda in njen vpliv na geodetski referenčni sistem
(2. 6. 2017)

Določitev državnega globinskega referenčnega sistema na morju
(26. 5. 2017)

Kontrola vsebinskih podatkov Katastra stavb in Registra prostorskih enot ter migracija v nov podatkovni model informacijske rešitve Kataster
(16.07.2019)

Izvedba hidrografskih meritev globin 2017
(21. 3. 2017)

Izvedba storitev pri vodenju projekta Attractive Danube, vključevanju deležnikov in integraciji politik za razvojno načrtovanje (projekt programa Interreg Podonavje)
(10. 3. 2017)

Izvedba hidrografskih meritev globin
(22. 7. 2016)

Organizacija izvajalske skupine za izvedbo obnove evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
(24. 3. 2016)

Implementacija kombinirane geodetske mreže in višinske komponente ESRS v državni geodetski referenčni sistem (GRS15)
(9. 8. 2015)

Izvedba kontrol masovnega zajema podatkov hidrografije in dejanske rabe – vodno zemljišče
(15. 7. 2015)

Organizacija izvajalske skupine za izvedbo obnove evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
(14. 7. 2015, NMV 4306/2015)

Izvedba masovnega zajema podatkov hidrografije in dejanske rabe vodnih zemljišč
(19. 3. 2015, JN 1758/2015)

Izvajanje čiščenja poslovnih prostorov
(24. 6. 2015)

Test tridimenzionalnega zajema topografskih elementov dejanske rabe
(1. 8. 2014, NMV 2847/2014)