Priimek in ime Šifra raziskovalca
BALOH MAJA 50999
BARBORIČ BLAŽ 31158
BRAJNIK MILAN 13841
mag. BRIC VASJA 10700
BIZJAK KATJA
ČERNIČ BARBARA 39789
DEJAK BOJAN
DEMŠAR JANI 17371
DEŽMAN KETE VESNA 31160
FABIANI NIKO 39786
FAJDIGA DOMINIK 31161
HARI JANJA 31162
HOČEVAR MARIJA
INTIHAR ŠPELA
JANEŽIČ MIRAN 17560
KAFOL STOJANOVIĆ AJDA 53219
mag. KARNIČNIK IGOR 20553
KETE PRIMOŽ 31166
KMETEC TINA 56188
KOGOJ MAJA 17372
KOVAČIČ BLAŽ 31169
KRAJNC LUCIJA 53213
KURENT MARIJA 56189
LOVRIĆ MARINA 54887
MANGAFIĆ ALEN 51608
MIHELIČ BRANE 16134
mag. MIVŠEK EDVARD 11342
OBREZA ALENKA
mag. OVEN KATJA 14796
POLAJNAR URŠKA 31157
PENCELJ MIROSLAV
POTOČNIK BREDA
PRELEC SLAVICA
PRIMOŽIČ EVA 53214
dr. RADOVAN DALIBOR 05892
REMŠKAR PAVEL
mag. RENER ROMAN 10869
RITLOP KLEMEN 51000
SKUMAVC TANJA 39788
TIČ KATJA 31172
dr. TRIGLAV ČEKADA MIHAELA 23564
TRŠAN STANE
VERTAČNIK MARUŠA 53216
VRABIČ ROMAN
ZADNIKAR ANDREJ 30465
ZDEŠAR ŠPELA
ZORE MARKO 39787
dr. ŽAGAR TOMAŽ 24314
ŽNIDARŠIČ GREGOR
ŽNIDARŠIČ HELENA 31173