DP1

 

VODENJE PROJEKTA

 

N1.1

Administrativno projektno vodenje

 

N1.2

Finančno projektno vodenje

DP2

 

METODOGOLOGIJA ZA POSODABLJANJE KART – REŠEVANJE OSREDNJEGA PROBLEMA

 

N2.1

Razvoj metodologije za ažuriranje topografskih kart z raznovrstnimi podatki (mashup)

 

N2.2

Razvoj mer in kazalnikov za oceno uporabe VGI pri posodabljanju topografskih kart

DP3

 

OLAJŠANO ZBIRANJE VGI – REŠEVANJE KONTEKSTUALNEGA PROBLEMA

 

N3.1

Načrtovanje prototipa aplikacije za olajšano zbiranje VGI

 

N3.2

Razvoj prototipa aplikacije za olajšano zbiranje VGI

 

N3.3

Ocena kontekstualnih vlog prostovoljcev in topografskih strokovnjakov

DP4

 

ZDRUŽEVANJE VGI Z LIDARSKIMI ALI PODOBNIMI PODATKI – REŠEVANJE TEHNOLOŠKEGA PROBLEMA

 

N4.1

Načrtovanje prototipa aplikacije za monoslikovno orientacijo z lidarjem

 

N4.2

Razvoj prototipa aplikacije za monoslikovno orientacijo z lidarjem

 

N4.3

Testiranje prototipa aplikacije z različnimi fotografijami in lidarskimi ali podobnimi podatki

DP5

 

TESTIRANJE ZASNOVE

 

N5.1

Načrtovanje nadzorovanega zbiranja VGI

 

N5.2

Pilotno testiranje: nadzorovano zbiranje VGI in obdelava

 

N5.3

Analiza rezultatov s priporočili

DP6

 

DISEMINACIJA IN UPORABA

 

N6.1

Diseminacija

 

N6.2

Uporaba