RO izvajalka IP: Geodetski inštitut Slovenije
Šifra RO: 0246
Naslov IP: Upravljanje ter vzdrževanje merskega skenerja DSW600 za aerofotografije velikega formata
Šifra IP: I0-0041-0246
Vodja IP: mag. Vasja Bric
Šifra (ARRS): 10700
Trajanje IP: 2015-2020

 

Aerofotografije so dragoceni dokumenti, ki objektivno prikazujejo dogajanje v prostoru iz sedanjosti in preteklosti. Iz njih so se izdelovale in se izdelujejo karte in načrti različnih meril in vsebine. Sodobna informacijska družba potrebuje podatkovne vire v digitalni obliki. Na področju fotogrametričnih letalskih fotografiranj je v zadnjih desetih letih digitalno zajemanje podatkov praktično v celoti izrinilo fotografiranje na film.

Podatki fotogrametričnih letalskih fotografiranj, ki so osnova za izdelavo kart in proučevanje stanja ter sprememb v prostoru, so v Sloveniji za obdobje pred letom 2006 zajeti, razviti in hranjeni v analogni obliki na filmih. V arhivu Geodetske uprave RS hranijo filmi z aerofotografijami iz različnih obdobij (nekatere so celo iz časa 2. Svetovne vojne), ki predstavljajo pomembno znanstveno, geoinformacijsko in zgodovinsko vrednost prikaza stanja in sprememb v prostoru. Te aerofotografije različne skupine znanstvenikov in strokovnjakov lahko uporabijo za interpretacijo podatkov o rabi tal, spremembah vegetacije, hidrografije, topografije, nepremičnin ter infrastrukture v prostoru, lahko proučujejo etnološke in antropološke značilnosti posameznih krajev in regij ter drugo.

Za njihovo nadaljnjo uporabo je analogne aerofotografije treba pretvoriti v digitalno obliko, saj analognih ali analitičnih fotogrametričnih instrumentov, kamor se je včasih vstavil film, ni več v uporabi. Zamenjali so jih digitalne fotogrametrične postaje, kjer so vhodni podatki izključno v digitalni obliki.

Od uvajanja velikoformatnih digitalnih aerofotoaparatov se potreba po skeniranju novih filmov zmanjšuje oz. izginja, povpraševanje po merski skenerji velikega formata se pri novih izmerah zelo zmanjšuje, in zato njihovo vzdrževanje postaja vse dražje. Na svetu je po drugi strani še milijone aerofotografij na filmih, ki čakajo na pretvorbo v digitalno obliko, saj se filmi starajo in se kljub dolgi življenjski dobi bliža čas, ko bodo postali tako krhki, da jih ne bo mogoče skenirati, to pomeni, da bodo izgubljeni za vedno. Profesionalni merski skener velikega formata zahteva permanentno vzdrževanje, da omogoča kakovostno pretvorbo filmov iz analogne v digitalno obliko, in da ohranja vse značilnosti in natančnost izvornih (analognih) podatkov. Brez merskega skenerja velikega formata tudi arhivskih fotografij v prihodnosti ne bi mogli uporabljati v merske namene visoke točnosti. S tem bi raziskovalci izgubili zelo pomemben vir za kronološko proučevanje sprememb v prostoru.

V okviru tega infrastrukturnega programa smo v letu 2016 nadgradili obstoječo strojno ter programsko opremo fotogrametričnega skenerja velikega formata. Sedaj je v Sloveniji na razpolago visokozmogljivi fotogrametrični skener Leica Digital Scanning Workstation (DSW700), ki omogoča da bi vse naše obstoječe aerofilme pretvorili v digitalno obliko.

V infrastrukturnem programu bomo tudi nadgradili obstoječi sistem za hranjenje in dostopanje do meta-podatkov, kar bo omogočilo lažjo uporabo vsem zainteresiranim (občani, raziskovalci, državni uradniki).