Delovni paketi in aktivnosti projekta

Delovni paket 1: Analiza stanja podatkov in postopkov ter predlog alternativnih podatkov

Aktivnost 1.1: Analiza obstoječega stanja podatkov in postopkov

Aktivnost 1.2: Primeri dobre prakse v primerljivih evropskih državah

Aktivnost 1.3: Pregled alternativnih podatkov daljinskega zaznavanja

 

Delovni paket 2: Izdelava metodologije za samodejno identifikacijo sprememb dejanske rabe

Aktivnost 2.1: Definicija sloja sprememb in specifikacija lastnosti

Aktivnost 2.2: Metodologija za samodejno identifikacijo sprememb dejanske rabe

 

Delovni paket 3: Testiranje predlaganih alternativnih podatkov in samodejne identifikacije sprememb dejanske rabe za potrebe  vzdrževanja

Aktivnost 3.1: Izbira študijskega območja, zbiranje in predobdelava podatkov

Aktivnost 3.2: Identifikacija sprememb dejanske rabe na podlagi alternativnih podatkov z metodo fotointerpretacije

Aktivnost 3.3: Identifikacija sprememb dejanske rabe na podlagi alternativnih podatkov s predlagano samodejno identifikacijo sprememb

 

Delovni paket 4: Zasnova uporabe sloja sprememb

Aktivnost 4.1: Primerjava in vrednotenje alternativnih virov podatkov ter metod vzdrževanja.

Aktivnost 4.2: Zasnova operativnega postopka uporabe sloja sprememb v procesu vzdrževanja podatkov dejanske rabe

 

Delovni paket 5: Diseminacija rezultatov projekta

Aktivnost 5.1: Diseminacija na nacionalni ravni

Aktivnost 5.2: Diseminacija za strokovno javnost