Delovni paketi in aktivnosti projekta

Delovni paket 1: Analiza delovanja omrežij SIGNAL in 0. reda

 • Aktivnost 1.1: Omrežje SIGNAL – analiza obstoječega nadzora kakovosti delovanja omrežja, analiza znanih težav v delovanju omrežja in težav uporabnikov omrežja ter analiza trenutnih postopkov njihovega odpravljanja
 • Aktivnost 1.2 Omrežje 0. reda – analiza obstoječega nadzora kakovosti delovanja omrežja, analiza znanih težav v delovanju omrežja in analiza postopkov njihovega odpravljanja
 • Aktivnost 1.3 Primeri nadzora kakovosti delovanja omrežja ter postopkov identifikacije in odpravljanja težav v delovanju omrežja in težav uporabnikov omrežja v primerljivih tujih omrežjih – primeri dobre prakse

Delovni paket 2: Izdelava metodologije za posodobitev nadzora kakovosti delovanja omrežij SIGNAL in 0. reda ter posodobitev postopkov odpravljanja težav v omrežjih SIGNAL in 0. reda

 • Aktivnost 2.1: Omrežje SIGNAL – predlogi za posodobitev nadzora kakovosti delovanja omrežja in predlogi za nove postopke identifikacije in odpravljanja težav v delovanju omrežja
 • Aktivnost 2.2: Omrežje SIGNAL – predlogi za nove postopke identifikacije in odpravljanja težav individualnih uporabnikov pri uporabi omrežja
 • Aktivnost 2.3: Omrežje SIGNAL – predlogi za odpravljanje tistih težav uporabnikov, ki niso neposredno povezane z omrežjem
 • Aktivnost 2.4: Omrežje 0. reda – predlogi za posodobitev nadzora kakovosti delovanja omrežja in predlogi za nove postopke identifikacije in odpravljanje težav v delovanju omrežja

Delovni paket 3: Testiranje predlagane metodologije nadzora kakovosti delovanja omrežij SIGNAL in 0. reda ter identifikacije in odpravljanja težav v omrežjih SIGNAL in 0. reda

 • Aktivnost 3.1: Opredelitev postopkov testiranja in kriterijev za vrednotenje rezultatov testiranja za posamezno predlagano rešitev
 • Aktivnost 3.2: Priprava testnega okolja in vzorčnih nizov testnih podatkov
 • Aktivnost 3.3: Izvedba testiranja predlagane metodologije
 • Aktivnost 3.4: Ovrednotenje rezultatov testa in predlogi za popravke metodologije

Delovni paket 4: Predlogi za implementacijo predlagane metodologije

 • Aktivnost 4.1: Predlog za implementacijo metodologije v omrežji SIGNAL in 0. reda
 • Aktivnost 4.2: Predlog za izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje nepravilne uporabe omrežja SIGNAL

Delovni paket 5: Diseminacija rezultatov projekta

 • Aktivnost 5.1: Diseminacija na nacionalni ravni
 • Aktivnost 5.2: Diseminacija za strokovno javnost