Geodetska uprava Republike Slovenije

http://www.gu.gov.si/si/

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenija

http://www.arrs.gov.si/sl/