Vodilni partner

Geodetski inštitut Slovenije

Sodelavci na projektu

Doc. dr. Mihaela Triglav Čekada, vodja https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=Mihaela%20Triglav%20%C4%8Cekada
Dr. Dalibor Radovan https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=libor%20radovan
Mag. Katja Oven https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=oven%20katja
Niko Fabiani https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=fabiani%20niko
Klemen Ritlop https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=ritlop%20klemen
Mag. Vasja Bric https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=vasja%20bric

Partner

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

http://www3.fgg.uni-lj.si/

Sodelavci na projektu

Prof. dr. Bojan Stopar https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=stopar%20bojan
Doc. dr. Polona Pavlovčič Prešeren https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=pavlov%C4%8Di%C4%8D%20polona
Doc. dr. Oskar Sterle https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=oskar%20sterle
Doc. dr. Miran Kuhar https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=miran%20kuhar