V Službi za GNSS, ki deluje v okviru državne geodetske službe na Geodetskem inštitutu Slovenije, skrbimo za:

  • tehnično delovanje omrežja SIGNAL in njegov razvoj,
  • izvajamo analize položajev GNSS-postaj in analize kakovosti opazovanj v realnem času,
  • posredujemo podatkovni tok v realnem času do uporabnikov in pogodbenih distributerjev,
  • distribuiramo podatke v formatu RINEX in vzdržujemo arhiv teh podatkov,
  • nudimo podporo uporabnikom omrežja in drugim uporabnikom GNSS-tehnologije.

Omrežje SIGNAL

Od postavitve prve postaje državnega omrežja stalnih GNSS-postaj v Ljubljani leta 2000 pa vse do danes, ko omrežje SIGNAL sestavlja 15 postaj, je bila naša vloga v povezavi z realizacijo osnovnega geodetskega sistema vedno aktivna. Z Geodetsko upravo Republike Slovenije smo sodelovali pri načrtovanju in vzpostavitvi omrežja, ki je edina stalno delujoča uresničitev koordinatnega sistema na državnem ozemlju. Njegov osnovni cilj je predvsem praktična vzpostavitev evropskega koordinatnega sistema ETRS89. Trenutno omrežje SIGNAL uporabljajo večinoma geodetska podjetja za potrebe terenske izmere v okviru geodetskih del s področja zemljiškega katastra in inženirske geodezije. Podatke omrežja pa lahko v luči naraščajočega zanimanja za različne lokacijske storitve s pridom uporabijo tudi GIS-uporabniki v najširšem smislu.