Skupna vrednost projekta je 50.000 €.
Naročnika si delita znesek sofinanciranja v razmerju 50 % : 50 %.

Naročnika:

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS)

http://www.aris-rs.si/sl/

Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS)

http://www.gu.gov.si/si/