Vizualizacija podatkov je tako tehnična kot tudi umetniška dejavnost. Osnova je poznavanje in obvladovanje vsebin in tehničnih postopkov, ki jih je potrebno nadgraditi s kreativnostjo. Geodetski inštitut Slovenije ima dolgo tradicijo na področju upodabljanja prostorskih podatkov. Naše tehnološke in kreativne rešitve so bile že večkrat nagrajene z mednarodnimi priznanji.

Naročniku lahko ponudimo široko paleto upodobitvenih možnosti, ki jih prilagodimo vsebini, namenu, načinu in mediju uporabe. Prostorske podatke lahko upodobimo v obliki kart, panoramskih upodobitev ali s 3D-modeliranjem. Vse naše upodobitve so lahko pripravljene v fizični (tisk na različne materiale, 3D-print) ali digitalni obliki (digitalna slika, spletna aplikacija, mobilna aplikacija). Izdelke lahko pripravimo v statični (slika) ali dinamični obliki (film, animacija).

Karte z vseh vetrov

Karte (zemljevidi) so najbolj tradicionalna oblika upodobitve prostorskih podatkov. Zanimivo ali pomembno območje, pojav ali dejavnost je prikazana v dveh dimenzijah z uporabo ustreznih kartografskih principov. Naročniku lahko ponudimo pestro paleto različnih kartografskih upodobitev: topografsko karto (SIGI – SIstem Geodetskega Inštituta, s topografskimi kartami različnih meril pokrivamo območje celotne Slovenije), mestno, planinsko, pomorsko, šolsko, turistično, tematsko, otipno (taktilno) ali kakšno drugo karto.

Za vas smo pripravili tudi Katalog kartografskih izdelkov, kjer korak za korakom podajamo možnosti in načine izdelave različnih kart po meri naročnika.

Panoramske upodobitve

Panoramske upodobitve prikazujejo zanimiva območja, objekte ali dogodke na način, ki v dveh dimenzijah kar najbolje prikazuje njihove prostorske razsežnosti. Takšne upodobitve so lahko bolj informativne in lažje za uporabo, ker omogočajo lažjo predstavo o predmetu upodobitve. Naročniku lahko izdelamo poljubno panoramsko karto ali prostorsko fotografijo (virtualne in realne 360° panorame).

3D-modeliranje

3D-modeli so sodoben, računalniško podprt način upodabljanja podatkov. Uporabniku omogočajo raziskovanje prostora na način, ki v naravi ni mogoč (nedostopnost). Naročniku lahko izdelamo 3D-model objekta, prostora, zgradbe ali terena.

Pošlji povpraševanje

Gibljive upodobitve