2015

 • Aerofotografiranje in aerolasersko skeniranje Slovenije
 • Aktivnosti pri vzpostavitvi sodobnega geodetskega referenčnega sistema v Sloveniji
 • Lahko slabi prostorski podatki “spremenijo tok vode”?
 • Measuring the potential of augmented reality in civil engineering
 • Napredne analize površja s podatki laserskega skeniranja Slovenije
 • 200 letnica izbruha vulkana Tambora – zadnji sunek male ledene dobe : posledice izpričane tudi v slovenskem ljudskem izročilu s Solčavskega
 • Določanje položaja v zaprtih prostorih
 • Geostoritve z odprtimi prostorskimi podatki
 • Končan je projekt laserskega skeniranja Slovenije
 • Towards a monitoring information system for territorial attractiveness and policy management in South East Europe
 • Uporaba malih brezpilotnih letalnikov za zajem prostorskih podatkov
 • Verifikacija vsedržavnega modela transformacije med D48/GK in D96/TM

2014

 • A spatial evaluation of the impact of air pollution : a GIS-based approach
 • Component based engineering of a mobile BIM-based augmented reality system
 • How to decide which oblique image has the highest mapping potential for monoplotting method : a case studies on river erosion and floods
 • Kakovost državnega ortofota v različnih letnikih njegove izdelave
 • Ocena upravičenosti planinskih pašnikov do kmetijskih subvencij z metodo objektne klasifikacije
 • Površina Kaninskih in Triglavskega ledenika od leta 1893, določena na podlagi arhivskih posnetkov ter aerolaserskih podatkov
 • Present state of the cryosphere in the italian and slovenian southeastern Alps
 • Sodelovanje javnosti pri pridobivanju posnetkov za določitev obsega poplav v novembru 2012
 • Investigating the impact of spatial and spectral resolution of satellite images on segmentation quality
 • Triglavski ledenik
 • Lasersko skeniranje Slovenije
 • National report of Slovenia to the EUREF 2014 Symposium in Vilnius
 • Noise as an indicator of residential areas’ quality in the municipality of Velenje
 • Zamrznjeno v prostoru in času

2013

 • Analiza samodejne metode za generiranje digitalnih modelov reliefa iz podatkov lidar na območju Slovenije
 • Documentation of Triglav glacier, Slovenia, using non-metric panoramic images
 • Local to ETRS89 datum transformation for Slovenia : triangle-based transformation using virtual tie points
 • NVALUTA – mobilna aplikacija za dostop do informacij o trgu nepremičnin
 • Recent developments of spatial reference system in Slovenia
 • Spremljanje ionosferskih motenj nad Slovenijo s pomočjo omrežja stalnih GNSS-postaj SIGNAL
 • Triglavski ledenik med letoma 1999 in 2012
 • Using volunteered geographical information to map the November 2012 floods in Slovenia
 • Zagotavljanje kakovosti georeferenciranja podatkov aerolaserskega skeniranja za upravljanje voda
 • Attract-SEE : assessing territorial attractiveness in South East Europe : establishing a common territorial monitoring framework
 • Attract-SEE : South East Europe : transnational cooperation programme
  Measuring small glaciers in Slovenia : connecting geodetic measurements and non-metric imagery for glacier mesurements
 • Povečanje transparentnosti trga nepremičnin z uporabo sodobnih tehnologij za določanje vrednosti nepremičnin
 • Uporaba merskih in nemerskih fotografij v fotogrametrične namene

2012

 • Analysis of electronic navigational charts in order to enhance the safety of navigation
 • Geodetske in fotogrametrične meritve Triglavskega ledenika
 • Idejni projekt za kombinirano geodetsko mrežo ničtega reda
 • Merjenje malih alpskih ledenikov : primeri iz Slovenije in Avstrije
 • Model magnetne deklinacije za Slovenijo
 • Navigacija s satelitskim sprejemnikom GNSS in topografsko karto
 • Poplave septembra 2010 – obdelava nemerskih fotografij s fotogrametričnim DMR in lidarskimi podatki
 • Spremembe rabe tal z uporabo zgodovinskih kart v Kozjanskem parku
 • Uporaba laserskega skeniranja pri zaščiti in reševanju ter vojaških aktivnostih
 • Uporabnost nemerskih fotografij za preučevanje poplav – primer poplav na Dobrepolju septembra 2010
 • Večrazsežnostni prikazi naravne in kulturne dediščine v projektu DEDI
 • Dejanska raba vodnih zemljišč in zemljiški kataster
 • Izdelava zemljiško katastrskega načrta
 • Novi višinski sistem Slovenije in testni izračun geoida
 • Ocena proizvodne sposobnosti zemljišč iz razpoložljivih prostorskih podatkov
 • Prostorska analiza in kartiranje romskih naselij v Sloveniji
 • Prvo vsedržavno lasersko skeniranje Slovenije
 • Spremljanje stanovanjskega trga na podlagi oglaševanih cen
 • Stari in novi državni koordinatni sistem v Republiki Sloveniji ter koordinatni sistem zveze Nato
 • Vode v okoljskem informacijskem sistemu
 • Vseprisotnost geolokacije in geovizualizacije v konceptu pametnih mest

2011

 • Acquisition of the 3D boundary of the Triglav glacier from archived non-metric panoramic images
 • Geospatialization and Socialization of Cartographic Heritage
 • Interactive e-maps as a support in education process at geography and history for elemetary and secondary schools
 • Status of the SIGNAL Positioning Service and Transformation between the Local and ETRS89 Coordinates in Slovenia
 • Sustainable cities – response to urban environmental problems
 • Vloga kakovostnega višinskega sistema in geoida za izvedbo GNSS-višinomerstva
 • Analiza skladnosti D48/GK- in D96/TM- koordinat zemljiškokatastrskih točk v pomurju
 • Kaskadna nekakovost geodetskih podatkov

2010

 • Fotogrametrično kartiranje prometnih nezgod
 • Interaktivna e-gradiva v podpori učenju zgodovine in geografije v osnovni in srednji šoli
 • Primerjava metod kartiranja prometnih nezgod
 • Robustna določitev približnih koordinat v horizontalni geodetski mreži
 • Slovenija v projektu EuroRegionalMap
 • Teoretična gostota lidarskih točk za topografsko kartiranje v največjih merilih
 • Trikotniško zasnovana transformacija med starim in novim državnim koordinatnim sistemom Slovenije
 • Zračno lasersko skeniranje in nepremičninske evidence
 • Nepremičninske evidence in novi koordinatni sistem v luči direktive INSPIRE
 • Vloga geodetskih podatkov pri naravnih nesrečah

2009

 • A simplified analytical model for a-priori lidar point positioning error estimation and a review of lidar error sources
 • Primerjava podatkov SRTM z DMV Slovenije
 • Visualization of the mountain battlefield on the Soča front line
 • SIGNAL – Slovenian permanent GNSS stations network

2008

 • 3D-Visualisations of Julian Alps and land use change in the Saxon Switzerland
 • Data homogenization for a cross-border Web-GIS
 • Metodologija za izboljšavo in harmonizacijo geodetskih podlag za potrebe čezmejnega prostorskega načrtovanja
 • Prepoznavanje kmetijskih kultur z daljinskim zaznavanjem
 • Support for inclusion: an automated procedure for the production of tactile maps for blind people with the latest technology
 • The change of paradigms in digital map libraries
 • Vloga geodetskih podatkov pri naravnih nesrečah
 • Web application for topographic maps changes acquisition
 • 3R-upodobitev gorskih bojišč soške fronte
 • Financiranje geodetske stroke iz evropskih finančnih virov
 • Omrežje SIGNAL na poti od GPS do Galilea
 • Zgodovina geodetskih meritev na Triglavskem ledeniku

2007

 • Slovensko omrežje referenčnih postaj GPS za natančno določanje položaja
 • Spatial querying of geocoded library resources on internet
 • Razvoj omrežja Signal in tržna vrednost določanja položaja
 • Transformacija podatkov geodetske uprave Republike Slovenije v novi državni koordinatni sistem

2006

 • Geodetska dela na novi mareografski postaji Koper

2005

 • Use of GIS for presentation of the map and pictorial collection of the National and University Library of Slovenia

2003

 • Kombinirani izračun EUREF GPS-kampanj na območju Slovenije