Vabilo k sodelovanju

Spoštovani! Vabimo Vas k sodelovanju v kratki raziskavi Ali bi bili pripravljeni sodelovati pri sporočanju sprememb na topografskih kartah oz. zemljevidih? Raziskavo izvaja Geodetski inštitut Slovenije v okviru aplikativnega raziskovalnega projekta ARRS L2-1826: »Lidarsko podprte prostovoljske geografske informacije za ugotavljanje topografskih sprememb«, ki ga sofinancirata še Ministrstvo za obrambo RS in […]

Simpozij GIS v Sloveniji 2020

Včeraj je Alen Mangafić predstavil na bienalnem simpoziju GIS v Sloveniji http://giss.zrc-sazu.si/PROGRAM.aspx prispevek z naslovom Izdelava visokoločljivostnega sintetičnega ortofota na osnovi posnetkov Sentinel-2 z uporabo super-ločljivostnih generativnih nasprotniških mrež. Krajše je ta postopek poimenovan SRĐAN. V prostodostopni monografiji dogodka GIS v Sloveniji: Modeliranje pokrajine https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/book/1927 najdete poleg prispevka Alena Mangafića in […]

Projekt ISTER, del programa PODONAVJE

Uvodno srečanje mednarodnega projekta ISTER je potekalo 16. julija na spletu in tako skupaj povezalo 30 udeležencev iz 9 partnerskih držav: Romunija (kjer so partnerji Narodni muzej zgodovine Transilvanije, občina Alba Iulia ter URBASOFIA), Bolgarija, Madžarska, Slovenija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Nemčija in Italija. Dogodek sta organizirala Narodni muzej zgodovine […]

Inovativne rešitve za učinkovito rabo vode v čezmejnem vinogradništvu – Acquavitis

Kot smo poročali, je v teku projekt Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020, Acquavitis, ki na čezmejnem območju Slovenije in Italije, katero je zaradi podnebnih, geomorfoloških in ekonomskih značilnosti (majhne kmetije) zelo ranljivo, vzpostavlja jasne strategije in rešitve za učinkovito rabo vode. Več informacij o projektu najdete na spletni strani projekta, […]

Spletni viri brez ovir za vključenost invalidov na vseh področjih družbe

Dostopnost do spletnih vsebin je za posameznikovo polno in uspešno delovanje v sodobni družbi ključnega pomena. To se je še posebej potrdilo prav v času epidemije koronavirusa in izolacije, ko smo morali večino zadev urejati na spletu. Kljub sprejetju Konvencije o pravicah invalidov, Ustavi RS in številnim drugim aktom se žal […]

Koroška regija – Postaja razvojno najprodornejša regija na področju mobilnosti ranljivih skupin

Na sestanku županov koroške regije v prostorih občine Slovenj Gradec dne, 6. februarja 2020, smo predstavili projekt Omogočanje Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi. Predstavnik Ministrstva za infrastrukturo je povedal, da želi ministrstvo podpirati operativne rešitve regije za neodvisno in varno gibanje ranljivih skupin. Geodetski inštitut Slovenije je skupaj s podjetjem [...]

Acquavitis – Inovativne rešitve za učinkovito rabo vode v čezmejnem vinogradništvu

Pričeli smo z izvedo čezmejnega projekta Acquavitis, ki je odobren v okviru Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Projekt se osredotoča na razvoj inovativnih rešitev za učinkovito rabo vode v čezmejnem vinogradništvu. Tehnični sestanek v Biljah 11. 02. 2020 je bil namenjen opredelitvi izvedbe nalog projekta Acquavitis. Geodetski inštitut Slovenije je v [...]

Predstavitev projekta Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi

Na predstavitvi projekta Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi, ki je potekala v Narodni galeriji, smo predstavili vsebino in cilje projekta. O projektu je varuh človekovih pravic #Peter Svetina zapisal: »Z družbeno odgovornim in trajnostno naravnanim projektom Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi, v okviru katerega ranljivim skupinam v prometu - [...]