Spletni viri brez ovir za vključenost invalidov na vseh področjih družbe

Dostopnost do spletnih vsebin je za posameznikovo polno in uspešno delovanje v sodobni družbi ključnega pomena. To se je še posebej potrdilo prav v času epidemije koronavirusa in izolacije, ko smo morali večino zadev urejati na spletu. Kljub sprejetju Konvencije o pravicah invalidov, Ustavi RS in številnim drugim aktom se žal […]

Koroška regija – Postaja razvojno najprodornejša regija na področju mobilnosti ranljivih skupin

Na sestanku županov koroške regije v prostorih občine Slovenj Gradec dne, 6. februarja 2020, smo predstavili projekt Omogočanje Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi. Predstavnik Ministrstva za infrastrukturo je povedal, da želi ministrstvo podpirati operativne rešitve regije za neodvisno in varno gibanje ranljivih skupin. Geodetski inštitut Slovenije je skupaj s podjetjem […]

Acquavitis – Inovativne rešitve za učinkovito rabo vode v čezmejnem vinogradništvu

Pričeli smo z izvedo čezmejnega projekta Acquavitis, ki je odobren v okviru Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Projekt se osredotoča na razvoj inovativnih rešitev za učinkovito rabo vode v čezmejnem vinogradništvu. Tehnični sestanek v Biljah 11. 02. 2020 je bil namenjen opredelitvi izvedbe nalog projekta Acquavitis. Geodetski inštitut Slovenije je v […]

Predstavitev projekta Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi

Na predstavitvi projekta Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi, ki je potekala v Narodni galeriji, smo predstavili vsebino in cilje projekta. O projektu je varuh človekovih pravic #Peter Svetina zapisal: »Z družbeno odgovornim in trajnostno naravnanim projektom Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi, v okviru katerega ranljivim skupinam v prometu – […]

RAZISKAVA – JAVNA NAJEMNA SLUŽBA

Geodetski inštitut Slovenije po naročilu in v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije izvaja raziskavo »Razvoj okolja za podporo vzpostavitvi Javne najemne službe v Sloveniji«. Javno najemno službo določa Resolucija o Nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025 kot novo obliko pomoči države pri zagotavljanju najemnih stanovanj. Predvideno je, da bo opravljala vlogo […]

Zaključna konferenca projekta HARMO-DATA

V petek, 20.6., je v Benetkah potekala zaključna konferenca projekta HARMO-DATA, katerega vodilni partner je Geodetski inštitut Slovenije. Več o srečanju in rezultatih projekta pa v prispevku na TV Koper Capodistria, od 2:50 naprej: https://4d.rtvslo.si/arhiv/primorska-kronika/174623294

Poimenovanja Zemljemerske ulice

Geodetski inštitut Slovenije je v sodelovanju z mag. Janezom Slakom, izdelal brošuro, plakat in film o poimenovanju Zemljemerske ulice. Dostikrat postajamo pred uličnimi napisi, ne da bi vedeli, po kom ali po katerem dogodku so poimenovani, in velikokrat nam ne pomenijo nič več kot orientacijski podatek, je zapisal Stane Bernik v […]